Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Licencie pre učiteľov, žiakov, školy

Odporúčame vám

PRE UČITEĽOV na ilustráciu na hodine a domácu prípravu

mozaBook CLASSROOM

  • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
  • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
  • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
198.00 EUR
ks
ŠKOLSKÝ balík na ilustráciu na hodine a domácu prípravu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

  • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
  • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
  • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
198.00 EUR 118.00 EUR / Učiteľ
Učiteľ
Tento balík umožňuje zakúpenie 10 alebo viac mozaWeb CLASSROOM licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. Potrebujete zakúpiť toľko licencií, na koľkých interaktívnych tabuliach plánujete používať program.
Porovnanie
mozaWeb
FREE
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT
mozaBook PERSONAL mozaBook
CLASSROOM

Web

Web

PC, Tablet

PC, Tablet

PC
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice obmedzené obmedzené
Používanie nástrojov a hier obmedzené
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? 1 1 Na jednej interaktívnej tabuli a na jednom PC
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh s mozaWeb PREMIUM predplatným
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky) ZDARMA Individuálne
30.00 EUR / Žiaci
- Individuálne
98.00 EUR / Žiaci
Individuálne
198.00 EUR / Učiteľ
Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) - V balíku
12.00 EUR / Žiaci
V balíku
15.00 EUR / Žiaci
- V balíku
118.00 EUR / Učiteľ
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
Added to your cart.