Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Akú licenciu potrebujem?

Pedagógovia môžu pomocou našich pútavých interaktívnych vzdelávacích obsahov a mozaBook prezentačného softvéru, ktorý získal ocenenie zvýšiť atraktívnosť a efektívnosť vyučovacích hodín, vzbudiť a udržať záujem žiakov. Pre dosiahnutie tohto cieľa v našej mediálnej knižnici nájdu 1200 3D animácií, 1150 pútavých videí, 120 zaujímavých aplikácií určených na rozvoj schopností, precvičovanie a experimentovanie.
Interaktívne domáce štúdium a práca na hodine
Vďaka digitálnym učebniciam, interaktívnym 3D modelom, vzdelávacím videám, aplikáciám určeným na rozvoj schopností a pokusy, ktoré sa viažu k jednotlivým predmetom, je domáce štúdium a precvičovanie zaujímavejšie a hravé.
 • Svoje digitálne knihy môžete používať na domácom počítači alebo tablete.
 • Máte prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá), ktoré ste videli na hodine.
 • Môžete sa učiť hravou formou pomocou vzdelávacích aplikácií určených na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy.
 • Webové rozhranie a účet na zdieľanie a synchronizáciu vlastných obsahov.
 • Môžete riešiť interaktívne domáce úlohy, ktoré vám zadal váš učiteľ.
 • Pomocou svojho tabletu sa môžete pripojiť k práci na hodine, ktorú spustil váš učiteľ.
Ktorú licenciu potrebujem, ak...
 • Doma (alebo v knižnici) mám prístup k počítaču s internetom.
 • Chcem používať svoje digitálne knihy, interaktívne obsahy a aplikácie.
 • Chcem riešiť interaktívne domáce úlohy zadané mojím učiteľom.
S mozaWeb PREMIUM predplatným na stránke mozaWeb môžete kdekoľvek bez inštalácie osobitného programu:
 • Môžete otvoriť svoje digitálne učebnice a prehrať interaktívny obsah, ktorý sa v nich nachádza.
 • Interaktívny obsah mediálnej knižnice (3D modely, vzdelávacie videá) môžete používať bez obmedzenia.
 • Môžete otvoriť a používať vzdelávacie aplikácie určené na rozvoj schopností, ilustrácie a pokusy.
 • Môžete otvoriť obsahy zdieľané vaším učiteľom a riešiť domáce úlohy, ktoré vám boli zadané.
 • Mám Androidový alebo iOS tablet.
 • Chcem používať svoje digitálne knihy a interaktívne obsahy.
 • Chcem riešiť interaktívne domáce úlohy zadané mojím učiteľom.
 • Chcem sa zúčastniť práce na hodine, ktorú zaháji môj učiteľ.
 • mozaBook program môžete stiahnuť na svoj Androidový alebo iOS tablet.
 • Svoje digitálne knihy môžete stiahnuť na svoj tablet a používať ich aj bez pripojenia na internet.
 • S mozaWeb PREMIUM predplatným môžete celý interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) prehrávať aj na svojom tablete.
 • Môžete otvoriť obsahy zdieľané vaším učiteľom a riešiť domáce úlohy, ktoré vám boli zadané.
 • Môžete sa pripojiť k práci na hodine, ktorú spustil váš učiteľ.
 • Mám počítač alebo tablet s Windowsom.
 • Chcem používať svoje digitálne knihy, interaktívne obsahy a aplikácie.
 • Chcem riešiť interaktívne domáce úlohy zadané mojím učiteľom.
 • Chcem sa zúčastniť práce na hodine, ktorú zaháji môj učiteľ.
 • mozaBook program môžete stiahnuť na svoj tablet alebo počítač s operačným systémom Windows.
 • Svoje digitálne knihy môžete stiahnuť na svoj tablet a používať ich aj bez pripojenia na internet.
 • Ak program chcete používať aj po uplynutí skúšobnej doby, budete potrebovať mozaBook PERSONAL licenciu.
 • Môžete prehrávať všetky interaktívne obsahy (3D modely, vzdelávacie videá) v rámci programu.
 • Môžete otvoriť obsahy zdieľané vaším učiteľom a riešiť domáce úlohy, ktoré vám boli zadané.
 • Môžete sa pripojiť k práci na hodine, ktorú spustil váš učiteľ.
Porovnanie
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
PERSONAL

Web

PC, Tablet
Komu to odporúčame Pre žiakov na domáce použitie Pre žiakov na Windows počítač
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice
Používanie nástrojov a hier
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? 1
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky) Individuálne
30 EUR / Žiaci
Individuálne
98 EUR / Žiaci
Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) V balíku
12 EUR / Žiaci
-
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
Stiahnutia
Môžete si stiahnuť mozaBook výučbový prezentačný softvér a počas skúšobnej doby ho používať s plnou funkčnosťou. Androidovú a iOS verziu programu si môžete stiahnuť bezplatne. Možnosti domáceho online štúdia si môžete vyskúšať po vytvorení bezplatného účtu.
Added to your cart.