Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Akú licenciu potrebujem?

Pedagógovia môžu pomocou našich pútavých interaktívnych vzdelávacích obsahov a mozaBook prezentačného softvéru, ktorý získal ocenenie zvýšiť atraktívnosť a efektívnosť vyučovacích hodín, vzbudiť a udržať záujem žiakov. Pre dosiahnutie tohto cieľa v našej mediálnej knižnici nájdu 1200 3D animácií, 1150 pútavých videí, 120 zaujímavých aplikácií určených na rozvoj schopností, precvičovanie a experimentovanie.
Tréningy, podpora a nákup so zľavou pre školy
 • Staňte sa našou partnerskou školou a v rámci našich interaktívnych školení ukážeme vašim kolegom mnohostranné využitie našich softvérov.
 • Licencie zakúpené školou môžete spravovať na online administračnom rozhraní a môžete si aj prezrieť používateľskú štatistiku jednotlivých licencií.
 • Všetky potrebné softvérové licencie môžete zakúpiť pre svoju inštitúciu za zľavenú cenu.
Vašej inštitúcii poskytneme zľavu z nákupu podľa zvoleného členstva, a to na všetky softvérové produkty a balíky zakúpené v našom internetovom obchode počas obdobia členstva, bez ohľadu na množstvo produktov a počet nákupov.
mozaLog
Školský administratívny systém
Nami vyvinutá elektronická triedna kniha umožňuje vykonať administratívne aj organizačné úlohy na jednom rozhraní. Použitím mozaLogu namáhavé a komplikované vedenie tradičných papierových triednych kníh sa stáva zbytočným.
 • Je dostupná z každého počítača, tabletu a smartfónu, ktorý má internetové pripojenie.
 • Je účinným nástrojom komunikácie s rodičmi a v rámci inštitúcie.
 • Jej používanie je jednoduché, ľahko sa dá naučiť aj bez špeciálnych počítačových znalostí.
 • Možno ju integrovať do webovej stránky školy.
Aktivácia kódu partnerskej školy oprávňujúceho k zľave
%
Po aktivácii v položke môj účet/licencie nájdete aktivované členstvo a tu môžete skontrolovať aj dátum uplynutia platnosti.
Zakúpenie členstva partnerskej školy oprávňujúceho k zľave

Partner School

SILVER

Aktívne:
SILVER členstvo
 • 2-hodinové školenie o používaní výučbových softvérov (Skype videokonferencia)
 • Školský admin user účet pre pridelenie a spravovanie školských licencií
 • 5% zľava na softvérové produkty zakúpené v našom internetovom obchode
 • Extra aktualizácie k mozaBook programu (voliteľné)

Partner School

GOLD

Aktívne:
GOLD členstvo
 • 2-hodinové školenie o používaní výučbových softvérov (Skype videokonferencia)
 • Školský admin user účet pre pridelenie a spravovanie školských licencií
 • Mesačná používateľská štatistika o školských licenciách na online rozhraní
 • 8% zľava na softvérové produkty zakúpené v našom internetovom obchode
 • Extra aktualizácie k mozaBook programu (voliteľné)

Partner School

DIAMOND

Aktívne:
DIAMOND členstvo
 • 2*2-hodinové školenie o používaní výučbových softvérov (Skype videokonferencia)
 • Školský admin user účet pre pridelenie a spravovanie školských licencií
 • Mesačná a týždenná používateľská štatistika o školských licenciách na online rozhraní
 • 10% zľava na softvérové produkty zakúpené v našom internetovom obchode
 • Extra aktualizácie k mozaBook programu (voliteľné)
 • Bezplatné 3-dňové partnerské školenie v Maďarsku
Školenie v rámci videokonferencie na Skype prebieha interaktívne. Náš kolega zdieľa obrazovku svojho počítača s účastníkmi školenia a vysvetlí používanie daného softvéru. Účastníci môžu klásť otázky ohľadne používania softvérov. Školenia prebiehajú v anglickom, nemeckom, ruskom alebo arabskom jazyku. Kontaktujte nás, prosím, v prípade požiadavky na iný jazyk.
Zľavy, ktoré zaručuje členstvo, platia výhradne pre softvérové produkty a balíky zakúpené počas obdobia členstva v internetovom obchode dostupnom na stránke www.mozaweb.com. Zľavy sa nevzťahujú na nákup digitálnych a tlačených kníh, resp. zakúpenie ďalšieho členstva. Zľavu na nákup môže použiť iba osoba, ktorú ju zakúpila.
Členstvo nie je možné previesť na inú osobu. Mozaik Education Ltd. vystaví faktúru výhradne na osobu, ktorá zakúpila členstvo. Zľavy zaručené členstvom nemožno zlúčiť s inými zľavami, resp. nemožno zlúčiť navzájom ani viacero členstiev. Náklady súvisiace s cestovaním, ubytovaním, stravovaním, ktoré vzniknú počas bezplatného 3-dňového partnerského tréningu v Maďarsku, znášajú účastníci. V záujme ďalších informácií kontaktujte náš zákaznícky servis: e-mail: office@mozaweb.com
Balíky pre školy so zľavou
ŠKOLSKÝ balík na ilustráciu na hodine a domácu prípravu
40%

mozaBook CLASSROOM Pack

 • Tú istú interaktívnu tabuľu môže používať viacero pedagógov s osobitným používateľským účtom.
 • Môže sa používať aj doma v záujme prípravy na vyučovaciu hodinu.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
198.00 EUR 118.00 EUR / Učiteľ
Učiteľ
Tento balík umožňuje zakúpenie 10 alebo viac mozaWeb CLASSROOM licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. Potrebujete zakúpiť toľko licencií, na koľkých interaktívnych tabuliach plánujete používať program.
PRE TRIEDY K PRÁCI NA HODINE na Androidových, iOS tabletoch
60%

mozaWeb PREMIUM Pack

 • Plný prístup k interaktívnym obsahom (3D modely, vzdelávacie videá) a vzdelávacím aplikáciám na stránke mozaWeb, a to bez inštalácie osobitného programu
 • Práca na hodine na Androidovom alebo iOS tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
30.00 EUR 12.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb PREMIUM predplatných za cenu so zľavou. Predplatné zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené predplatné. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko predplatných, koľko žiakov sa zúčastní práce na hodine.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
PRE ŽIAKOV k práci na hodine na počítači, tablete s Windowsom
85%

mozaBook STUDENT Pack

 • Žiaci môžu pracovať na počítačoch v laboratóriu alebo na svojich tabletoch s Windowsom v programe, ktorý má rovnaké funkcie ako mozaBook na učiteľovom počítači.
 • Práca na hodine na Windows tablete
 • Riešenie interaktívnych domácich úloh
Viac informácií >
Multilang verzia (35 jazykov)
98.00 EUR 15.00 EUR / Žiaci
Žiaci
Tento balík umožňuje zakúpenie 20 alebo viac mozaWeb STUDENT licencií za cenu so zľavou. Licencie zakúpené v balíku majú spoločný aktivačný kód, pomocou ktorého možno aktivovať všetky zakúpené licencie. V prípade práce na hodine na tabletoch potrebujete zakúpiť toľko licencií, koľko žiakov bude používať program.
UPOZORNENIE! Pre spoločnú prácu na hodine učiteľov počítač musí mať mozaBook CLASSROOM licenciu, ktorú možno zakúpiť osobitne.
mozaBook
výučbový prezentačný softvér
 • Možno používať v triede na interaktívnej tabuli, interaktívnom displeji, premietať pomocou projektora, respektíve používať na osobnom počítači v rámci domácej prípravy.
 • Môžete vytvoriť vlastné interaktívne učebnice, ilustrované a animované prezentácie (zošity), ktoré môžete aj zdieľať.
 • Interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá) ku každému predmetu a pre každú vekovú kategóriu.
 • Aplikácie určené na rozvoj schopností, ilustráciu a pokusy umožňujú spracovanie učiva hravou formou.
 • Môžete vytvoriť interaktívne pracovné listy, ktoré môžete zadať žiakom aj ako domácu úlohu.
 • Môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete priamo na zariadenia žiakov posielať strany kníh, obrázky, videá a pracovné listy.
mozaBook 4.5
Zoznámte sa s mozaBookom
Hlavné funkcie mozaBooku (návod)
3D modely
MozaBook si môžete bezplatne stiahnuť a vyskúšať, ale po uplynutí skúšobnej doby ho budete môcť ďalej používať iba v prípade zakúpenia licencie.
Čo potrebujem, ak...
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • mozaBook možno používať na počítačoch s operačným systémom Windows. Táto licencia umožňuje používanie programu v triede. Jedna licencia sa môže použiť na jednej interaktívnej tabuli a môže sa nainštalovať aj na ďalší jeden osobný počítače v záujme domácej prípravy na vyučovacie hodiny.
 • V programe možno vytvoriť viacerých lokálnych používateľov, a tak môžu program používať všetci pedagógovia vyučujúci v danej triede, pričom každý z nich môže vidieť iba vlastné obsahy.
 • Všetkým používateľom umožní prístup k interaktívnemu obsahu v mediálnej knižnici a vzdelávacím aplikáciám v rámci programu.
 • Môžete vytvoriť vlastné interaktívne učebnice, ilustrované a animované prezentácie (zošity), ktoré môžete zosynchronizovať so školským počítačom, vďaka čomu budete vždy pracovať s aktuálnym obsahom.
 • Vytvorené obsahy môžete zdieľať s ostatnými učiteľmi alebo žiakmi.
 • V MULTILANG verzii sú interaktívne obsahy a program dostupné v 35 jazykoch.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Chcel/a by som poslať svojim žiakom mnou zostavené pracovné listy ako domácu úlohu.
 • Moji žiaci majú prístup k počítaču s internetom doma (alebo v knižnici).
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • V mozaBooku môžete vytvoriť interaktívne pracovné listy, ktoré môžete zadať žiakom ako domácu úlohu a môžete s nimi zdieľať aj vaše prezentácie vytvorené v programe.
 • Ak majú žiaci k dispozícii mozaWeb PREMIUM predplatné, svoje domáce úlohy môžu vyriešiť na internete, bez nutnosti inštalácie osobitného programu a zároveň majú prístup aj k prezentáciám, ktoré boli s nimi zdieľané.
 • Žiaci si môžu zakúpiť mozaWeb PREMIUM predplatné aj individuálne, po jednom, ale celá trieda môže získať balík predplatných lacnejšie.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Celá trieda má k dispozícii tablety s operačným systémom Android alebo iOS.
 • V rámci práce na hodine chcem svojim žiakom posielať na tablety obrázky, interaktívne aplikácie, texty na čítanie a pracovné listy, a spolupracovať s nimi takýmto spôsobom na vyučovacej hodine.
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • Z mozaBooku môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, videá a interaktívne pracovné listy.
 • Na vlastnom zariadení môžete skontrolovať, či sú pracovné listy dokončené a či sú riešenia správne.
 • Žiaci si môžu bezplatne stiahnuť mozaBook program na svoje Androidové alebo iOS tablety.
 • Aby sa žiaci mohli prostredníctvom svojich tabletov pripojiť k programu bežiacemu na učiteľovom počítači a zúčastniť sa práce na hodine, potrebujú mozaWeb PREMIUM predplatné.
 • Žiaci si môžu zakúpiť mozaWeb PREMIUM predplatné aj individuálne, po jednom, ale celá trieda môže získať balík predplatných lacnejšie.
 • V triede máme interaktívnu tabuľu, interaktívny displej alebo projektor.
 • Interaktívne obsahy a aplikácie chcem používať na vyučovacej hodine.
 • Chcem vytvárať, používať a ukladať prezentácie a pracovné listy potrebné pri práci na hodine.
 • Celá trieda má k dispozícii tablety s operačným systémom Windows, alebo vyučujem v takej odbornej učebni, kde žiaci pracujú na osobných počítačoch s Windowsom.
 • V rámci práce na hodine chcem svojim žiakom posielať na tablety obrázky, interaktívne aplikácie, texty na čítanie a pracovné listy, a spolupracovať s nimi takýmto spôsobom na vyučovacej hodine.
 • K práci na hodine budete potrebovať vyššie opísanú mozaBook CLASSROOM licenciu.
 • Z mozaBooku môžete spustiť prácu na hodine, v rámci ktorej môžete posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, videá a interaktívne pracovné listy.
 • Na vlastnom zariadení môžete skontrolovať, či sú pracovné listy dokončené a či sú riešenia správne.
 • Počas spoločnej práce možno so žiakmi zdieľať všetky obsahy z programu, ktorý beží na učiteľovom počítači. Učitelia majú vyučovaciu hodinu pod úplnou kontrolou, nakoľko žiaci môžu pracovať iba s tými obsahmi, ktoré s nimi zdieľal učiteľ.
 • Ak sa žiaci chcú zúčastniť spoločnej práce na hodine, musia mať na svojich počítačoch mozaBook STUDENT licenciu.
 • Žiaci môžu pracovať na počítačoch v laboratóriu alebo na svojich tabletoch s Windowsom v programe, ktorý má rovnaké funkcie ako mozaBook na učiteľovom počítači.
 • Triedy môžu zakúpiť mozaBook STUDENT licencie v balíku.
Porovnanie
mozaBook
CLASSROOM
mozaWeb
PREMIUM
mozaBook
STUDENT

PC

Web

PC, Tablet
Komu to odporúčame Pre učiteľov na použitie na hodine Pre žiakov na domáce použitie Do učebne informatiky
Prístup k obsahu
Otvoriť HOME digitálne knihy *
Otvoriť CLASSROOM digitálne knihy *
Pomocou kódu, ktorý sa nachádza v tlačenej učebnici, môžete používať aj digitálnu verziu publikácie
Možno otvoriť digitálny obsah nachádzajúci sa v knihách
Prehrávanie 3D animácií z mediálnej knižnice
Prehrávanie videí z mediálnej knižnice
Používanie nástrojov a hier
Požiadavky na systém
Dostupné prostredníctvom prehliadača
Musí sa nainštalovať aplikácia
Na koľkých počítačoch to možno používať v rovnakom čase? 1 1 1 1
Na koľko počítačov možno nainštalovať jednu mozaBook licenciu? Na jednej interaktívnej tabuli a na jednom PC 1
Dostupné funkcie
Možno používať v niekoľkých jazykoch voliteľné
Možno používať na interaktívnej tabuli
Možnosť premietania v triedach pomocou projektora
Možno používať touch funkcie
Classroom management, zadávanie domácich úloh
Sociálne funkcie, riešenie domácich úloh s mozaWeb PREMIUM predplatným
Zdieľanie individuálne vytvorených obsahov
Možnosť importovania PFD a PPT
Cena /rok (v prípade individuálnej objednávky) Individuálne
198 EUR / Učiteľ
Individuálne
30 EUR / Žiaci
-
Cena /rok (v prípade hromadnej objednávky pre školu) V balíku
118 EUR / Učiteľ
V balíku
12 EUR / Žiaci
V balíku
15 EUR / Žiaci
* Licencie neobsahujú digitálne knihy. Knihy si môžete osobitne zakúpiť v našom internetovom obchode.
Stiahnutia
Môžete si stiahnuť mozaBook výučbový prezentačný softvér a počas skúšobnej doby ho používať s plnou funkčnosťou. Androidovú a iOS verziu programu si môžete stiahnuť bezplatne. Možnosti domáceho online štúdia si môžete vyskúšať po vytvorení bezplatného účtu.
Added to your cart.