Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

MozaBook je dostupný už aj na tablete a mobile, a tak si žiaci môžu kamkoľvek vziať so sebou svoje digitálne učebnice a používať ich aj offline. Pomocou mozaBook aplikácie na mobilnom zariadení sa možno pripojiť k mozaBook programu bežiacom na digitálnej tabuli alebo osobnom počítači a zúčastniť sa práce na hodine.

Stiahnite si a vyskúšajte bezplatne!

Interaktívne knihy kdekoľvek

Žiaci si môžu stiahnuť na svoje tablety aktivované knihy a zošity, respektíve si zakúpiť nové publikácie. Po stiahnutí možno digitálne knihy a zošity používať aj v offline režime, ich interaktívny obsah (3D modely, vzdelávacie videá, obrázky, zvuky, úlohy) možno otvoriť aj bez internetového pripojenia pomocou vstavaných prehrávačov mozaBooku.

Aby ste mali prístup ku knihám, mozaBook program na tablete musí byť prepojený s mozaWeb účtom.

Prečítajte si viac o mozaWeb účtoch >

Virtuálna skutočnosť v 3D modeloch

Žiaci môžu 3D modely objavovať pomocou svojho mobilného telefónu aj virtuálne. Ak telefón umiestnia do vhodných VR okuliarov, hneď sa môžu ocitnúť v starovekých Aténach, Shakespearovom divadle alebo na Mesiaci.

Skupinová práca na hodine, Classroom management

V mozaBook programe bežiacom na učiteľovom počítači pedagógovia môžu vytvoriť virtuálnu triedu a pozvať do nej svojich žiakov. Žiaci sa môžu pripojiť pomocou svojich tabletov k práci na hodine, ktorú zahájil pedagóg. Komunikácia medzi učiteľovým počítačom a tabletmi prebieha v triede bez internetového pripojenia, prostredníctvom wi-fi siete.

Pedagóg vidí, ktorí žiaci sa pripojili k práci na hodine, respektíve môže si pozrieť náhľady ich obrazoviek, aby mohol skontrolovať, či každý náležite postupuje pri riešení úlohy.

Pedagóg môže posielať priamo na zariadenia žiakov strany kníh, obrázky, domáce úlohy, videá a interaktívne pracovné listy. Pedagóg môže sledovať na svojom počítači, v akej miere sú pracovné listy dokončené a výsledky riešení.

Prečítajte si viac o mozaWeb PREMIUM účtoch >
Added to your cart.