Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ukážte, aký je svet úžasný!

Ukážte, aký je svet úžasný!

Objavte v tomto projekte krásu a rozmanitosť prírody!

Prírodopis

Autor: Iván Zsuzsanna

Lektor: Árvainé Libor Ildikó

Kľúčové slová

príroda, projekt, udržateľný rozvoj, pestrosť, , výlet, Pešia turistika, ochrana prírody, ochrana životného prostredia, les, veverička, daniele, dub letný, mierne pásmo, Organizmus, druh, rastlina, zviera, biológia, prvouka, príroda štúdie, ekológia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Spoznajme rôzne tváre lesa!

V tejto lekcii zistíte, kde sa nachádzajú listnaté lesy, ďalej spoznáte aj ich flóru a faunu.

Čo bude s nami?

Nájdime riešenie na globálne environmentálne problémy!

Boli časy, keď...

Väčšina z nás má blízky vzťah k svojmu bydlisku. Zmeny môžeme zaznamenať hoci aj každý deň.

Ešte je čas...

Musíme žiť tak, aby aj naši potomkovia mohli žiť a zachovali sme pre nich podmienky nevyhnutné pre život.

Každý les je rovnaký?

Toto učivo vám predstaví typy a vegetačné stupne lesov.

Máme čas pomôcť iným?

Musíme sa naučiť, ako byť pozornými jeden k druhému; spoznať rôzne, skutočné životné situácie a ich príčiny.

Máme ešte nejakú budúcnosť?

Predstavte si mesto budúcnosti!

Oni mali čas aj na to...

Zoznámte sa s minulosťou a tradíciami vzdelávania!

Používateľská príručka

V tejto príručke sa dozviete, aký majú význam a možnosti použitia ikony, ktoré sa nachádzajú v digitálnych lekciách.

Ukážte, že dokážete presvedčiť svoju rodinu!

Každý je zodpovedný za úsporu energie, lebo spotreba energie obyvateľov Zeme rastie v takej miere, ktorá presahuje možnosti našej Zeme.

Ukážte, že dokážete spolupracovať!

Iba spoločenstvá dokážu uskutočniť významné zmeny, ktoré zabezpečia udržateľný rozvoj.

Ukážte, že sa dokážete postarať o zmenu!

Naše telesné a duševné zdravie, ako aj vnútorná harmónia určujú náš vzťah s vonkajším prostredím.

Ukážte, ako bude vyzerať život dieťaťa o 50 rokov!

Zamyslite sa nad tým, aký dopad môžu mať terajšie prírodné, environmentálne, ekonomické a technické zmeny na našu budúcnosť!

Added to your cart.