Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Čo bude s nami?

Čo bude s nami?

Nájdime riešenie na globálne environmentálne problémy!

Geografia

Autor: Horváthné Kunstár Andrea

Lektor: Márton Gábor

Kľúčové slová

Znečistenie životného prostredia, ochrana životného prostredia, globálny problém, globálne otepľovanie, šetrenie energie, Znečistenie vody, Znečistenie ovzdušia, Znečistenie pôdy, lesné ničenia, éhínség, odpad, preľudnenia, ekologická stopa, zmiernenie ujmy, šetrných k životnému prostrediu, priateľský k životnému prostrediu, Diagram, planéta, hospodárstvo, spoločnosť, biológia, podnebie, doprava, zemepis, príroda, príroda štúdie, ekológia, Technológia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Ako možno využiť slnečné lúče?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť slnečnú energiu.

Ako možno využiť veternú energiu?

Táto lekcia vám predstaví, ako možno využiť veternú energiu.

Ako sa môže využiť vodná energia?

Táto lekcia vám predstaví možnosti využitia vodnej energie.

Ako využívame slnečnú energiu?

Táto lekcia vám predstaví možnosti využitia slnečnej energie.

Ako vzniká pôda?

Táto lekcia je o tvorbe, zložkách a ochrane pôdy.

Je voda nevyhnutná pre život?

Voda je jednou z najdôležitejších látok na Zemi. Spoznajme jej vlastnosti!

Je vzduch viditeľný?

Táto lekcia vám predstaví vlastnosti vzduchu.

Kde sa dostáva odpadová voda?

Toto učivo je o vzniku, čistení a environmentálnom dopade odpadových vôd.

Neviditeľní zabijaci, respektíve čo môžeme urobiť s oxidmi uhlíka?

V tejto lekcii sa dozviete zaujímavé informácie o oxide uhoľnatom a oxide uhličitom.

Odkiaľ prichádza pitná voda?

Môžete zistiť, ako sa voda dostáva do vášho pohára.

Slnko ako zdroj energie

V tejto lekcii získate poznatky o Slnku a využívaní slnečnej energie.

Z čoho pozostáva zmes?

V tejto lekcii sa môžete zoznámiť s typmi zmesí a možnosťami separácie ich zložiek.

Lišajníky poškodzujú stromy?

V tejto lekcii sa zoznámite s výnimočnými organizmami, ktorými sú lišajníky.

Added to your cart.