mozaMap

Viac než 2000 máp, interaktívnych atlasov. Spoznajte mozaMap, s ktorým čítanie máp nadobudne nový rozmer.

Súvisiace extra

3D modely

Vizuálne 3D nástroje posúvajú hranice výučby do novej dimenzie.

Rím (trailer)

Už sú dostupné naše nové vzdelávacie videá o architektúre a umení starovekého Ríma!

Trailer o Južnej Afrike

Čoskoro budú dostupné naše nové vzdelávacie videá o Južnej Afrike.

Inovácie vo výučbe

Výučbové riešenia pre interaktívnu tabuľu, domáce štúdium a školskú administratívu.

mozaBook 4.5

Ešte viac pôsobivých ilustrácií a prezentácií, mnoho nových funkcií. To je mozaBook 4.5.

Added to your cart.