Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Znečisťovanie prírodných vôd

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

02:11

Geografia

Kľúčové slová

Znečistenie vody, Znečistenie životného prostredia, kontaminácie, znečisťujúce, vodná hladina, morská voda, rieka, povrchová voda, Podzemná voda, škody na životnom prostredí, problémy životného prostredia, samočistenie, chemický, odpad, nebezpečný odpad, tvorba odpadu, eutrofizácia, jedovatá látka, ochrana vody, osada, Prostredie, ochrana životného prostredia, poľnohospodárstvo, priemysel, spoločnosť, príroda, zemepis

On-screen labels

znečisťovanie vôd, pomaly sa rozkladajúce chemikálie, eutrofizácia, bez svetla zaniká prírodná vegetácia, hnijúca vegetácia odstraňuje kyslík, Plávajúce pevné látky, ktoré sa dostanú do vody, sa ponoria na dno, zatiaľ čo iné látky sa rozpustia alebo rozriedia.
Added to your cart.