Zemný plyn a ropa

Zemný plyn a ropa sú v súčasnosti dôležitými zdrojmi energie a surovinami.

Súvisiace extra

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Ako vznikajú horniny?

Môžete sledovať proces tvorby hornín.

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

The formation of the Andes

Az Andok két kőzetlemez – egy óceáni és egy szárazföldi – ütközésénél jött létre.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Added to your cart.