Zemný plyn a ropa

Zemný plyn a ropa sú v súčasnosti dôležitými zdrojmi energie a surovinami.

Súvisiace extra

Morský svet

Moria a oceány pokrývajú takmer tri štvrtiny zemského povrchu. 97,5% celkovej hydrosféry tvorí...

Exogénne sily

Zemský povrch získal svoju dnešnú formu vďaka exogénnym a endogénnym silám. Exogénne sily...

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Následná sopečná činnosť

Okolie driemajúcej alebo vyhasnutej sopky nemusí byť pokojné. Pozrime sa, ako vyzerá následná...

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Added to your cart.