Zemný plyn a ropa

Zemný plyn a ropa sú v súčasnosti dôležitými zdrojmi energie a surovinami.

Súvisiace extra

Tundra: ľadová pustatina lemovaná zeleňou

Skutočne je tundra taká chladná a spustnutá, ako si to predstavuje mnoho ľudí?

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Urán a Neptún) nemajú pevný povrch, a preto ich...

Weather project

You can become meteorologists through fun group tasks.

From the Sahara to Amazonia

A szaharai porral érkező tápanyagok nélkülözhetetlenek az Amazonas növényvilága számára.

Počasie a podnebie

Podnebie je stálym počasím charakteristickým pre dané územie, ktoré sa mení iba v...

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Vznik a fungovanie stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola a úlomkov, rovnako ako a láva.

Added to your cart.