Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie oxidu uhličitého rozpusteného vo vode vo fľaši so sýtenou vodou.

Súvisiace extra

Molekula úloha IV.(Uhľovodíky)

Úloha na precvičovanie učiva o uhľovodíkoch.

Vývoj modelu atómu

Hlavné fázy v histórii o teórií a názoroch o štruktúre atómu.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Exotermická reakcia (pozorovanie)

Pri zohrievaní dochádza k reakcii sírového a zinkového prášku, pričom sa uvoľňuje teplo.

Ako môže stratiť farbu malinová šťava

Budeme skúmať schopnosť povrchového viazania látok, a to pohlcovaním malinovej šťavy aktívnym...

Podobné sa rozpúšťa v podobnom (pozorovanie)

V nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťajú nepolárne látky, kým v polárnych rozpúšťadlách polárne...

Nehorľavá papierová vreckovka

Pozrime sa do zákulisia filmových a gastronomických trikov: prečo blčiace predmety vždy nezhoria?

Added to your cart.