Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Súvisiace extra

Povrchové napätie kvapalín

V tomto filme budeme pozorovať, ako pláva žiletka na hladine rôznych kvapalín.

Podobné sa rozpúšťa v podobnom

V nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťajú nepolárne látky, kým v polárnych rozpúšťadlách polárne...

Reakcia zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpúšťanie zinku v kyseline chlorovodíkovej vytvára plynný vodík.

Inteligentná plastelína

Vďaka výnimočným schopnostiam elastomérov môžete byť svedkom prekvapujúcej produkcie.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Model sopky

Na zafarbenie použijeme červené potravinárske farbivo a reakciou sódy bikarbóny a octu...

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Oheň pod popolom

Pomocou katalyzátorov môžeme uľahčiť alebo napomôcť priebehu takých reakcií, ktoré by bez nich...

Added to your cart.