Vplyv teploty na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Súvisiace extra

Reakcia vodíka s kyslíkom

Zmesou vodíka a kyslíka vzniká peroxid vodíka. Pri zapálení exploduje.

Adícia

Adícia je organická chemická reakcia, pri ktorej sa dve a viac molekúl spája do jednej...

Podobné sa rozpúšťa v podobnom (pozorovanie)

V nepolárnych rozpúšťadlách sa rozpúšťajú nepolárne látky, kým v polárnych rozpúšťadlách polárne...

Molekula úloha I. (Väzby)

Úlohy na precvičovanie rôznych typov väzieb.

Polymerizácia etylénu

Polymerizáciou etylénu vzniká polyetylén, typ plastu.

Rozpúšťanie chlorovodíka (HCl) vo vode

Roztok chlorovodíka vo vode sa nazýva kyselina chlorovodíková.

Vplyv koncentrácie na chemickú rovnováhu

Skúmanie farby chloridu kobaltnatého vo vode a kyseline chlorovodíkovej.

Fázová premena

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Added to your cart.