Vplyv teploty na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Súvisiace extra

Exotermická reakcia (pozorovanie)

Pri zohrievaní dochádza k reakcii sírového a zinkového prášku, pričom sa uvoľňuje teplo.

Model sopky

Na zafarbenie použijeme červené potravinárske farbivo a reakciou sódy bikarbóny a octu...

Reakcia zinku s kyselinou chlorovodíkovou

Rozpúšťanie zinku v kyseline chlorovodíkovej vytvára plynný vodík.

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej...

Kovalentná väzba v molekule benzénu

V benzéne nájdeme sigma väzby a delokalizované pi väzby medzi atómami uhlíka.

Žeravé srdce

Pomocou kyslíka uvoľňujúceho sa počas rozkladu roztoku dusičnanu draselného vypálime do papiera...

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Nehorľavá papierová vreckovka

Pozrime sa do zákulisia filmových a gastronomických trikov: prečo blčiace predmety vždy nezhoria?

Added to your cart.