Vikingovia

Vikingovia boli severskí moreplavci, ktorí pochádzali z územia dnešného Dánska, Švédska, Nórska. Vikingovia boli hlavne obchodníkmi a bojovníkmi, ktorí vo veľkej miere ovplyvnili dejiny Európy.

Súvisiace extra

Pavlínsky kláštor

Tento pavlínsky kláštor bol postavený biskupom v Pécsi v roku 1225 pre pustovníkov...

Londýnsky Tower

Pútavá história stavebného komplexu Tower sa píše už takmer tisíc rokov.

Hrad Szigliget (17. storočie)

Pevnosť bola členom reťazca opevnenia vybudovaná, aby ochraňovala pred osmanskými...

Gutenbergova tlač (Mainz, 15. storočie)

Podľa magazínu Life Gutenbergov vynález je najdôležitejšou udalosťou druhého tisícročia.

Uhorská armáda v 15. storočí (pechota)

Jednú časť zo základných jednotiek "čiernej armády" Mateja I. tvorila pechota.

Mongolský bojovník (13. storočie)

Vďaka obávaným bojovníkom Mongoli vytvorili rozsiahlu ríšu.

Uhorské korunovačné klenoty

Spomedzi všetkých korunovačných klenotov najznámejšia je uhorská koruna.

Stredoveké univerzity

Toto video vás oboznámi so vznikom a fungovaním stredovekých univerzít.

Added to your cart.