Usadené horniny

Vedeli ste, že tri štvrtiny našej Zeme pokrývajú usadené horniny?

Súvisiace extra

Predpoveď počasia

Počasie možno predpovedať pomocou rôznych meteorologických prístrojov.

Pozrime si polárnu žiaru!

Zistime zaujímavé skutočnosti o flóre a faune polárnych oblastí, respektíve o životných...

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

Added to your cart.