Sedimentárna hornina

Vedeli ste, že tri štvrtiny našej Zeme pokrývajú usadené horniny?

Súvisiace extra

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Fronty

Fronty vznikajú vtedy, keď sa stretne studený a teplý vzduch.

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

Predpoveď počasia

Počasie možno predpovedať pomocou rôznych meteorologických prístrojov.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Added to your cart.