Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Súvisiace extra

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Čo sa skrýva za žiarovkou a elektrickou zásuvkou

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, odkiaľ pochádza energia, vďaka ktorej môže fungovať váš...

Veterná energia

Vietor je v dnešnej dobe najdôležitejším obnoviteľným zdrojom energie.

Odpadové hospodárstvo

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, kde sa dostáva odpad vyhodený do smetného koša?

Globálne environmentálne problémy

Kvôli prehnanému ťaženiu prírodných zdrojov sa objavili také environmentálne problémy, ktoré je...

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Added to your cart.