Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Súvisiace extra

Globálne otepľovanie

Atmosféra a klíma Zeme prešla počas miliónov rokov mnohými zmenami.

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Čo sa skrýva za žiarovkou a elektrickou zásuvkou

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, odkiaľ pochádza energia, vďaka ktorej môže fungovať váš...

Veterná energia

Vietor je v dnešnej dobe najdôležitejším obnoviteľným zdrojom energie.

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Globálne environmentálne problémy

Kvôli prehnanému ťaženiu prírodných zdrojov sa objavili také environmentálne problémy, ktoré je...

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Added to your cart.