Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Súvisiace extra

Globálne otepľovanie

Atmosféra a klíma Zeme prešla počas miliónov rokov mnohými zmenami.

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Globálne environmentálne problémy

Kvôli prehnanému ťaženiu prírodných zdrojov sa objavili také environmentálne problémy, ktoré je...

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Odpadové hospodárstvo

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, kde sa dostáva odpad vyhodený do smetného koša?

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Veterná energia

Vietor je v dnešnej dobe najdôležitejším obnoviteľným zdrojom energie.

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Added to your cart.