Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Súvisiace extra

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Odpadové hospodárstvo

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, kde sa dostáva odpad vyhodený do smetného koša?

Globálne otepľovanie

Atmosféra a klíma Zeme prešla počas miliónov rokov mnohými zmenami.

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Veterná energia

Vietor je v dnešnej dobe najdôležitejším obnoviteľným zdrojom energie.

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Čo sa skrýva za žiarovkou a elektrickou zásuvkou

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, odkiaľ pochádza energia, vďaka ktorej môže fungovať váš...

Added to your cart.