Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Súvisiace extra

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Čo sa skrýva za žiarovkou a elektrickou zásuvkou

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, odkiaľ pochádza energia, vďaka ktorej môže fungovať váš...

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Globálne environmentálne problémy

Kvôli prehnanému ťaženiu prírodných zdrojov sa objavili také environmentálne problémy, ktoré je...

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Globálne otepľovanie

Atmosféra a klíma Zeme prešla počas miliónov rokov mnohými zmenami.

Odpadové hospodárstvo

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, kde sa dostáva odpad vyhodený do smetného koša?

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Added to your cart.