Praveké Pompeje

V strednej Európe, v severnej časti Maďarska nájdeme malú dedinku, ktorá ukrýva výnimočné poklady.

Súvisiace extra

Travertine Terraces

Find out the secret of the unique beauty of travertine terraces.

Gejzír

Gejzír je prameň charakterizovaný prerušovaným vypúšťaním vody a pary.

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa...

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Subtrópy

Subtrópy sa nachádzajú medzi tropickým a miernym pásmom, čiže na oboch hemisférach medzi 23.5° a...

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Added to your cart.