Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Podmienky rýchleho horenia

Podmienky rýchleho horenia

Ukážeme vám, že horenie nie je možné, ak chýba horľavý materiál, kyslík alebo teplota vznietenia.

02:06

Chémia

Kľúčové slová

Prudký požiar, Spaľovanie, plameň, biely fosfor, voda, horľavý materiál, kyslík, teplota spaľovania, kúrenie, univerzálny indikátor, kyselina fosforečná, plynový generátor, Bunsenov kahan, teplomer, Experiment, chemická reakcia, chémia

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Príprava zmesí, separovanie zložiek 2 (pozorovanie)

Separácia zmesí na zložky, ak jedna zložka je rozpustná vo vode.

Vplyv zmeny tlaku na chemickú rovnováhu

Skúmanie rozpusteného oxidu uhličitého vo fľaši so sýtenou vodou.

Doma vyrobená hasiaca pena

Pomocou hydrogénuhličitanu sodného a kyseliny octovej vieme vyrobiť plyn oxidu uhličitého, ktorý...

Vplyv koncentrácie na chemickú rovnováhu (pozorovanie)

Skúmanie farby chloridu kobaltnatého vo vode a kyseline chlorovodíkovej.

Oheň pod popolom

Pomocou katalyzátorov môžeme uľahčiť alebo napomôcť priebehu takých reakcií, ktoré by bez nich...

Vplyv teploty na chemickú rovnováhu

Zmena farby roztoku chloridu kobaltnatého vplyvom zohrievania a chladenia.

Reakcia amoniaku s chlorovodíkom

Chlorid amónny je výsledkom reakcie amoniaku a chlorovodíka.

Added to your cart.