Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Súvisiace extra

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Neptún a Urán) nemajú pevný povrch, preto ich...

Podnebie tajgy

Jedno z najextrémnejších podnebí na Zemi, ktoré sa sformovalo iba na severnej pologuli. Krajina...

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom...

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Erodované kryhové horstvo

Takmer všade na svete sa môžeme stretnúť s pozostatkami Variskej a Kaledónskej horskej sústavy.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Added to your cart.