Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Súvisiace extra

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Gejzír

Gejzír je prameň charakterizovaný prerušovaným vypúšťaním vody a pary.

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

Prečo je morská voda slaná?

Veľkú časť zemského povrchu, 71% pokrýva voda. Ale prečo máme na Zemi sladkú aj slanú vodu?

Horúca škvrna

Horúce švrny sú oblasti zemskej kôre, kde magma často stúpa na povrch a spôsobuje...

Pôda

Pôda je najvrchnejšou, kyprou, úrodnou vrstvou zemskej kôry.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom...

Added to your cart.