Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Súvisiace extra

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Kolobeh uhlíka

Počas fotosyntézy je uhlík viazaný v organickej hmote, zatiaľ čo počas dýchania sa uvoľní...

Vznik a fungovanie stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola a úlomkov, rovnako ako a láva.

Blýskanie

Blesk je elektrický výboj vznikajúci v atmosfére, ktorý je sprevádzaný emisiou svetla a...

Added to your cart.