Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Súvisiace extra

Počasie a podnebie

Podnebie je stálym počasím charakteristickým pre dané územie, ktoré sa mení iba v...

Exogénne sily

Zemský povrch získal svoju dnešnú formu vďaka exogénnym a endogénnym silám. Exogénne sily...

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Výnimočné atmosférické javy

Občas môžeme byť svedkami nádherných, nevšedných atmosférických javov. Zistime, ako tieto javy...

Vznik oblakov

Keď teplota ochladzujúceho sa vzduchu dosiahne rosný bod, nadbytočná vodná para sa kondenzuje.

Erodované kryhové horstvo

Takmer všade na svete sa môžeme stretnúť s pozostatkami Variskej a Kaledónskej horskej sústavy.

Činnosť ľadovcov

Ľadovec je masa ľadu, ktorá sa sústavne a pomaly posúva dole svahom.

Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

Added to your cart.