Parná turbína

Pomocou nápojovej plechovky, vody a Bunsenovho kahana môžeme pripraviť špeciálnu parnú turbínu.

Súvisiace extra

Prekročenie rýchlosti zvuku

Čo je rýchlosť zvuku? Aké javy môžeme pozorovať pri prekročení rýchlosti zvuku?

Newtonove pohybové zákony

Táto animácia rozoberá tri pohybové zákony, ktoré publikoval Sir Isaac Newton. Tieto...

Problém súvisiaci s brachistochronou

Pri tomto pokuse zistíme, či sa sklenená guľôčka dostane skôr do cieľa po rovnom alebo...

Papier-kameň-nožnice

V rámci hry papier-kameň-nožnice hráči ukazujú najzriedkavejšie papier. Skutočne je papier...

Fyzika bicykla

Prostredníctvom fungovania bicykla sa môžete zoznámiť s niekoľkými fyzikálnymi zákonmi.

Dopplerov jav

Je známym javom, že zvuk približujúceho sa zdroja zvuku je vyšší ako vzďaľujúceho sa.

Uhasenie sviečky pomocou oxidu uhličitého

V nasledujúcom pokuse vyrobíme z octu a prášku do pečiva oxid uhličitý.

Torzné kyvadlá

Sila môže byť meraná, meraním skrútenia torzného drôtu v torznej rovnováhe.

Added to your cart.