Oáza

V smrteľnom objatí púšte život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu dobre darí, zvieratá majú vodu na pitie, karavány si môžu odpočinúť a ľudia si môžu vytvoriť vlastný spôsob života.

Súvisiace extra

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Platňová tektonika

Platňová tektonika predstavuje takú teóriu, ktorá vysvetľuje pohyb platní.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich...

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Neptún a Urán) nemajú pevný povrch, preto ich...

Morské slapy

Vzostup a pokles morskej hladiny v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca.

Added to your cart.