Oáza

V smrteľnom objatí púšte život môže rozkvitať iba v blízkosti veľkých prameňov. Rastlinám sa tu dobre darí, zvieratá majú vodu na pitie, karavány si môžu odpočinúť a ľudia si môžu vytvoriť vlastný spôsob života.

Súvisiace extra

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov, albedo zemského povrchu.

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Vlny

Vlny zohrávajú dôležitú úlohu v rámci formovania pobrežia.

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Exogénne sily

Zemský povrch získal svoju dnešnú formu vďaka exogénnym a endogénnym silám. Exogénne sily...

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Pohyb kontinentov

V minulosti sa mnoho geológov snažilo vysvetliť, prečo pobrežné čiary jednotlivých kontinentov...

The Wallace line

Ázsia és Ausztrália állatvilága a Wallace-vonal mentén különül egy egymástól.

Added to your cart.