Lemur kata

Tento druh poloopice je vynikajúcim príkladom geografickej izolácie. Lemur znamená v latinčine "ducha".

Súvisiace extra

Životný cyklus stavovcov

Životný cyklus stavovcov pozostáva z dejov, ktoré začínajú vznikom pohlavných buniek...

Dravý spôsob života

Dravým spôsobom života žijú predátory, ktoré sú na vrchole potravinového reťazca.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom...

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie...

Chameleón jemenský

Chameleón je plaz, ktorý má schopnosť meniť farbu.

Gorila

Najväčšia ľudoopica. Počas evolúcie sa človek oddelil od goríl približne pred 6 miliónmi rokov.

Prehistorické pancierové ryby

Vyhynutý druh rýb, ktorý mal silný pancier chrániaci hlavu.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Added to your cart.