Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Historizujúca architektúra

Historizujúca architektúra

Hlavný architektonický sloh 19. storočia, ktorý sa snažil oživiť slohy z minulých období.

06:27

Výtvarné umenie

Kľúčové slová

historizmus, historizáló építészet, eklektika, Szeged, eklektický, architektúra, Budova, városépítészet, neostílus, vizuálna kultúra, timpanon, v novoveku, Filozofia, dejiny umenia, dejepis, Fasáda, zárt köztér, párkányok, domborműves ornamentika, lizénasorok, hlavica, balkón, korlátok, kovácsolt vas, kőszínházak, múzeumok, vasúti pályaudvarok, függőleges falpillérek

Added to your cart.