Hagia Sofia

Bola najslávnejšou stavbou kresťanského a neskôr islamského náboženstva. Momentálne funguje ako múzeum.

Súvisiace extra

Stredoveká arabská vodná pumpa (Al-Jazari 13. storočie)

Vodná pumpa vynálezcu Al-Jazari je dobrým príkladom kreativity stredovekých arabských vedcov.

Benediktínske opátstvo (Tihany, Maďarsko)

Benediktínske opátstvo založil uhorský kráľ Ondrej I. v roku 1055.

Vzostup katolíckej cirkvi

V stredoveku mala katolícka cirkev obrovskú moc, a to nielen nad náboženským životom, ale aj nad...

Arabský bojovník (6. storočie)

Najdôležitejšími zbraňami arabských bojovníkov boli luky a meče.

Stredoveký rytier

Pred objavením palebných zbraní veľké stredoveké bitky rozhodli pancieroví rytieri.

Avari (8. storočie)

Avari založili v Karpatskej kotline pevnú ríšu v 6. a 7. storočí.

Vikingský náčelník (10. storočie)

Vikingskí vodcovia boli volení spomedzi príslušníkov kmeňa, podľa princípu práva krvi...

Stredoveké arabské torpédo (Hassan al Rammáh, 13. storočie)

Stredoveký arabský vynálezca Hassan al Rammáh popisuje prvé torpédo na svete.

Added to your cart.