Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere používaným kalendárom na Zemi.

Súvisiace extra

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Horninový cyklus

Vďaka exogénnym a endogénnym silám našej Zeme sú horniny v neustálom kolobehu. Spoznajme...

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a...

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za tak prirodzenú, že...

Snežná čiara

Po prekročení istej výšky sa sneh nikdy netopí, a to ani v lete.

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Added to your cart.