Globálne environmentálne problémy

Kvôli prehnanému ťaženiu prírodných zdrojov sa objavili také environmentálne problémy, ktoré je už ťažké napraviť.

Súvisiace extra

Odpadové hospodárstvo

Už ste sa niekedy zamysleli nad tým, kde sa dostáva odpad vyhodený do smetného koša?

Riziká spojené s výrobou hliníka

Bauxit je surovinou pri výrobe hliníka, jeho používanie však môže byť škodlivé.

Skleníkový efekt

Atmosféra Zeme sa správa ako jeden veľký skleník.

Nepredvídané následky baníctva

Baníctvo je dôležitým odvetvím ekonomiky, ale v prírode môže spôsobiť aj nenapraviteľné škody.

Kolobeh vody

Voda na našej planéte je v neustálom prúdení a kolobehu.

Veterná energia

Vietor je v dnešnej dobe najdôležitejším obnoviteľným zdrojom energie.

Zbierajme odpad selektívne!

Ak chceme zredukovať hory odpadu, najužitočnejším spôsobom je selektívny zber odpadu.

Globálne otepľovanie

Atmosféra a klíma Zeme prešla počas miliónov rokov mnohými zmenami.

Added to your cart.