Gibonovité

Gibonovité sú ľudoopice, ktoré žijú v južnej časti Ázie.

Súvisiace extra

Korytnačka písmenková

Je obľúbeným domácim miláčikom detí. Ľahko ju možno rozpoznať podľa škvrny za očami.

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Užovka obojková

Druh hada rozšírený v Európe a Ázii.

Žraloky

Žraloky sú najznámejšími predstaviteľmi triedy chrupkovitých rýb. Svoje ostré zuby používajú iba...

Kengura sivá

Je jedným z najväčších vačkovcov.

Dážďovka obyčajná

Dážďovka obyčajná je živočích žijúci v zemi, na príklade ktorého vás zoznámime s...

Podenka veľká

Larvy tohto druhu podenky strávia prvé tri roky svojho života vo vode, ich dospelý život...

Život zlatoňa obyčajného

Ak sa v lesoch a na lúkach prechádzame pozorne, môžeme vidieť mnoho zázrakov. Spoznajme zlatoňa...

Added to your cart.