Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Aká súvislosť existuje medzi objemom valca a objemom kužeľa?

Aká súvislosť existuje medzi objemom valca a objemom kužeľa?

V tomto pokuse dokážeme, že objem valca je presne trojnásobkom objemu kužeľa.

03:07

Matematika

Kľúčové slová

geometria, valec, kužeľ, hlasitosť, matematika

Súvisiace extra

Súvisiace extra

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s...

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Ako skopírovať uhol

Daný konvexný uhol alfa skopírujeme na polpriamku f so začiatočným bodom F.

Konštrukcia osi úsečky

Daná je úsečka s dĺžkou 6 cm. Zostrojme os tejto úsečky!

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu...

Zmerajme výšku katedrály!

Pomocou pravítka a nejakých poznatkov z matematiky zmeriame výšku tejto budovy.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Added to your cart.