Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

β (beta)-D-2-deoxyribóza (C₅H₁₀O4)

Je súčasťou DNK, obsahuje jednu hydroxylovú skupinu, menej ako β-D-ribóza.

Chémia

Kľúčové slová

2-deoxy-beta-D-ribózy, monosacharid, uhľohydrát, cukor, jednoduchý cukor, pentóza, aldopentóza, aldózovou, DNA, deoxyribonukleová kyselina, nukleotidov, jadro, Organická chémia, biológia, chémia

Súvisiace extra

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Fosfátový ión (PO₄³⁻)

Vzniká, ked' molekula vody sa uvoľňuje protón.

Purín (C₅H₄N₄)

Purín je heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú guanín a adenín.

Pyrimidin (C₄H₄N₂)

Je to heterocyklická zlúčenina na báze dusíka, jej deriváty sú tymín, cytozín a uracil.

β (beta)-D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

D-ribóza (C₅H₁₀O₅)

Kryštalická látka bez zápachu nájdená v nukleových kyselinách, koenzymoch, nukleotidoch a nukleozidoch.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Molekula úloha VI.(Sacharidy)

Úloha na precvičenie skupín a štruktúry mono, di a polysacharidov.

Added to your cart.