Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Ľadovec (stredný)

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Geografia

Kľúčové slová

ľadovec, ľadovec prúdu, glaciálne ľad, ľad jazyk, ňufák, Snowline, Ľad, sneh, moréna, údolie, Firn, meltwater, voda, Otepľovanie, topenia, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Životný štýl eskimákov

Iglu sú typické obydlia postavené Eskimákmi žijúcimi v Arktickej oblasti.

Gejzír

Gejzír je prameň, ktorý periodicky vystrekuje teplú vodu a paru.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrásnenie (pokročilý)

Bočné tlakové sily spôsobujú vlnovité prehrnutie horninových vrstiev. Týmto spôsobom vznikajú vrásové pohoria.

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Added to your cart.