Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy

Ľadové kryhy sú bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.

Geografia

Kľúčové slová

ľadovec, ľadový príkrov, Ľad, Gigantický, morské prúdy, molekula vody, topenia, zmrazenie, otelenie, Antarktída, Severný polárny kruh, globálne otepľovanie, klimatické zmeny, zemepis, príroda

Súvisiace extra

Scénky

Ľadovec

 • ľadovec - Veľká masa ľadu, ktorá sa pomalým nepretržitým pohybom posúva dole svahom.
 • odlomené ľadové bloky

Ľadové kryhybloky ľadu, ktoré plávajú na morskej hladine. Tvorí ich sladká voda, nakoľko sú to úlomky ľadovcov alebo ľadových pokrývok, ktoré sa do mora dostávajú pomalým pohybom trvajúcim tisíce rokov. Ľadovce a ľadové pokrývky sa vplyvom gravitácie posúvajú dole svahom. Počas tohto pohybu vznikajú na nich trhliny. Keď sa dostanú k morskému pobrežiu, ich pohyb sa nezastaví, ale pokračuje ďalej na mori.
Rozloha a hĺbka šelfového ľadovca zasahujúceho do mora môže byť rôzna, a preto sa nedá presne určiť, kde je hranica medzi súšou a morom. Šelfový ľadovec je zakončený čelom. Vplyvom odlivu a prílivu, sily vĺn, morskej vody prúdiacej pod ľad sa pri trhlinách odlamujú kusy ľadu. Toto sa nazýva telením. Tieto odlomené kusy ľadu sa môžu ďalej lámať a vytvárať ľadové kryhy rôznych tvarov a veľkostí.

Pôdny profil

 • ľadové kryhy - Bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.
 • ľadovec - Veľká masa ľadu, ktorá sa pomalým nepretržitým pohybom posúva dole svahom.
 • šelfový ľadovec
 • smer pohybu ľadu - Ľad sa pohybuje dole svahom, čiže smerom k moru.
 • prúdenie morskej vody - Morská voda prúdiaca pod ľad roztápa ľad zospodu.
 • hranica mora a pevniny
 • morské dno

Typy

 • tabuľová kryha - Má plochý vrch. Jej šírka je aspoň päťkrát väčšia ako jej výška.
 • klinová kryha - Má jednu strmú stranu a na druhej strane spád.
 • suchý dok - V strede kryhy sa nachádza priehlbina v tvare U, ktorej spodok sa zvyčajne nachádza pod vodou.
 • štítová kryha - Má jeden alebo niekoľko štítov.
 • kupolovitá kryha - Má zaoblený vrchol.
 • bloková kryha - Má plochý vrch a jej strany sú strmé.

Ľadové kryhy majú rôzne tvary. Existujú tabuľové, kupolovité, klinové, štítové, blokové kryhy a suchý dok. Suchý dok má v strede kryhy priehlbinu v tvare U. Spodok tejto priehlbiny sa zvyčajne nachádza pod morskou hladinou, a preto táto kryha vyzerá ako dve samostatné ľadové kryhy, kvôli čomu je tento typ ľadovej kryhy dosť nebezpečný.

Fyzika

 • 1/10 - Iba 10% ľadovej kryhy môžeme vidieť nad morskou hladinou.
 • 9/10 - 90% ľadovej kryhy sa nachádza pod vodou.
 • Štruktúra ľadu

Ľadové kryhy majú nielen rôzne tvary, ale aj rozmery. Môžu to byť niekoľkometrové kusy ľadu alebo obrovské ľadové kryhy s priemerom niekoľkých stoviek metrov. Ľadové kryhy v okolí Antarktídyväčšie, ich priemer je približne 300-500 m, kým priemer ľadových krýh na severnej pologuli dosahuje cca. 100-300 m. Ľadové kryhy plávajú na morskej hladine, pričom iba ich jedna desatina sa nachádza nad morskou hladinou, 90 percent ich objemu je pod vodou.

Vodné molekuly sú spojené vodíkovými väzbami. Tieto väzby vznikajú medzi vodíkovým atómom jednej vodnej molekuly a neväzbovým elektrónovým párom kyslíkového atómu druhej vodnej molekuly.
V ľade, ktorý je kryštalickou formou vody, medzi všetkými vodnými molekulami vznikajú vodíkové väzby, čo vedie k usporiadanej štruktúre a medzi vodnými molekulami sa vytvoria veľké prázdne priestory. V kvapalnej vode nevzniká vodíková väzba medzi všetkými molekulami, takže ich štruktúra je menej usporiadaná, a preto sú vodné molekuly umiestnené bližšie pri sebe. Hustota ľadu je teda menšia ako hustota vody, a preto ľad pláva na vodnej hladine.

Výskyt

 • Kanársky prúd
 • Guinejský prúd
 • Labradorský prúd
 • Golfský (Severoatlantický) prúd
 • Východogrónsky prúd
 • Severný rovníkový prúd
 • Južný rovníkový prúd
 • Brazílsky prúd
 • Benguelský prúd
 • Kalifornský prúd
 • Prúd Oja-šio
 • Prúd Kuro-šio
 • Kurilský prúd
 • Rovníkový protiprúd
 • Humboldtov (Peruánsky) prúd
 • Somálsky prúd
 • Agulhaský prúd
 • Západný príhon
 • Západoaustrálsky prúd
 • Východoaustrálsky prúd
 • Karibský prúd
 • Čínsky prúd
 • Nórsky prúd
 • Prúd obtekajúci Antarktídu
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Severný ľadový oceán

Väčšina ľadových krýh sa nachádza vo vodách v okolí Antarktídy. Prúd Západných vetrov ich unáša smerom na východ. Avšak aj na severnej pologuli nájdeme ľadové kryhy. Tie pochádzajú z ostrovov, ktoré sa nachádzajú za polárnym kruhom. Východogrónsky a Labradorský prúd ich posúva smerom na juh, kým sa nedostanú do teplejších vôd, kde sa roztopia. Priemerná životnosť ľadovej kryhy je dva až tri roky.

Následky globálneho otepľovania

 • oblasti zaplavené morom

Topenie ľadovcov a ľadových prikrývok sa v poslednej dobe zrýchlilo. Príčinou je globálne otepľovanie, ktoré je spôsobené skleníkovými plynmi. Tento proces má negatívny dopad aj na životné podmienky ľudí a globálnu environmentálnu rovnováhu. V 21. storočí musíme počítať so zvýšením hladiny svetového oceánu o niekoľko desiatok centimetrov. Z dlhodobého hľadiska ohrozené môžu byť aj pobrežné mestá.

Titanic

Animácia

 • ľadovec - Veľká masa ľadu, ktorá sa pomalým nepretržitým pohybom posúva dole svahom.
 • odlomené ľadové bloky
 • ľadové kryhy - Bloky zamrznutej sladkej vody, ktoré plávajú na morskej hladine.
 • ľadovec - Veľká masa ľadu, ktorá sa pomalým nepretržitým pohybom posúva dole svahom.
 • šelfový ľadovec
 • smer pohybu ľadu - Ľad sa pohybuje dole svahom, čiže smerom k moru.
 • prúdenie morskej vody - Morská voda prúdiaca pod ľad roztápa ľad zospodu.
 • hranica mora a pevniny
 • morské dno
 • tabuľová kryha - Má plochý vrch. Jej šírka je aspoň päťkrát väčšia ako jej výška.
 • klinová kryha - Má jednu strmú stranu a na druhej strane spád.
 • suchý dok - V strede kryhy sa nachádza priehlbina v tvare U, ktorej spodok sa zvyčajne nachádza pod vodou.
 • štítová kryha - Má jeden alebo niekoľko štítov.
 • kupolovitá kryha - Má zaoblený vrchol.
 • bloková kryha - Má plochý vrch a jej strany sú strmé.
 • 1/10 - Iba 10% ľadovej kryhy môžeme vidieť nad morskou hladinou.
 • 9/10 - 90% ľadovej kryhy sa nachádza pod vodou.
 • Štruktúra ľadu
 • ľad
 • voda
 • ľad/voda
 • prestup tepla
 • odvod tepla
 • topenie
 • tuhnutie
 • Kanársky prúd
 • Guinejský prúd
 • Labradorský prúd
 • Golfský (Severoatlantický) prúd
 • Východogrónsky prúd
 • Severný rovníkový prúd
 • Južný rovníkový prúd
 • Brazílsky prúd
 • Benguelský prúd
 • Kalifornský prúd
 • Prúd Oja-šio
 • Prúd Kuro-šio
 • Kurilský prúd
 • Rovníkový protiprúd
 • Humboldtov (Peruánsky) prúd
 • Somálsky prúd
 • Agulhaský prúd
 • Západný príhon
 • Západoaustrálsky prúd
 • Východoaustrálsky prúd
 • Karibský prúd
 • Čínsky prúd
 • Nórsky prúd
 • Prúd obtekajúci Antarktídu
 • Atlantický oceán
 • Tichý oceán
 • Indický oceán
 • Severný ľadový oceán
 • oblasti zaplavené morom

Rozprávanie

Ľadové kryhybloky ľadu, ktoré plávajú na morskej hladine. Tvorí ich sladká voda, nakoľko sú to úlomky ľadovcov alebo ľadových pokrývok, ktoré sa do mora dostávajú pomalým pohybom trvajúcim tisíce rokov. Ľadovce a ľadové pokrývky sa vplyvom gravitácie posúvajú dole svahom. Počas tohto pohybu vznikajú na nich trhliny. Keď sa dostanú k morskému pobrežiu, ich pohyb sa nezastaví, ale pokračuje ďalej na mori.
Rozloha a hĺbka šelfového ľadovca zasahujúceho do mora môže byť rôzna, a preto sa nedá presne určiť, kde je hranica medzi súšou a morom. Šelfový ľadovec je zakončený čelom. Vplyvom odlivu a prílivu, sily vĺn, morskej vody prúdiacej pod ľad sa pri trhlinách odlamujú kusy ľadu. Toto sa nazýva telením. Tieto odlomené kusy ľadu sa môžu ďalej lámať a vytvárať ľadové kryhy rôznych tvarov a veľkostí.

Ľadové kryhy majú rôzne tvary. Existujú tabuľové, kupolovité, klinové, štítové, blokové kryhy a suchý dok. Suchý dok má v strede kryhy priehlbinu v tvare U. Spodok tejto priehlbiny sa zvyčajne nachádza pod morskou hladinou, a preto táto kryha vyzerá ako dve samostatné ľadové kryhy, kvôli čomu je tento typ ľadovej kryhy dosť nebezpečný.

Ľadové kryhy majú nielen rôzne tvary, ale aj rozmery. Môžu to byť niekoľkometrové kusy ľadu alebo obrovské ľadové kryhy s priemerom niekoľkých stoviek metrov. Ľadové kryhy v okolí Antarktídyväčšie, ich priemer je približne 300-500 m, kým priemer ľadových krýh na severnej pologuli dosahuje cca. 100-300 m. Ľadové kryhy plávajú na morskej hladine, pričom iba ich jedna desatina sa nachádza nad morskou hladinou, 90 percent ich objemu je pod vodou.

Vodné molekuly sú spojené vodíkovými väzbami. Tieto väzby vznikajú medzi vodíkovým atómom jednej vodnej molekuly a neväzbovým elektrónovým párom kyslíkového atómu druhej vodnej molekuly.
V ľade, ktorý je kryštalickou formou vody, medzi všetkými vodnými molekulami vznikajú vodíkové väzby, čo vedie k usporiadanej štruktúre a medzi vodnými molekulami sa vytvoria veľké prázdne priestory. V kvapalnej vode nevzniká vodíková väzba medzi všetkými molekulami, takže ich štruktúra je menej usporiadaná, a preto sú vodné molekuly umiestnené bližšie pri sebe. Hustota ľadu je teda menšia ako hustota vody, a preto ľad pláva na vodnej hladine.

Väčšina ľadových krýh sa nachádza vo vodách v okolí Antarktídy. Prúd Západných vetrov ich unáša smerom na východ. Avšak aj na severnej pologuli nájdeme ľadové kryhy. Tie pochádzajú z ostrovov, ktoré sa nachádzajú za polárnym kruhom. Východogrónsky a Labradorský prúd ich posúva smerom na juh, kým sa nedostanú do teplejších vôd, kde sa roztopia. Priemerná životnosť ľadovej kryhy je dva až tri roky.

Topenie ľadovcov a ľadových prikrývok sa v poslednej dobe zrýchlilo. Príčinou je globálne otepľovanie, ktoré je spôsobené skleníkovými plynmi. Tento proces má negatívny dopad aj na životné podmienky ľudí a globálnu environmentálnu rovnováhu. V 21. storočí musíme počítať so zvýšením hladiny svetového oceánu o niekoľko desiatok centimetrov. Z dlhodobého hľadiska ohrozené môžu byť aj pobrežné mestá.

Súvisiace extra

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Topenie a tuhnutie

Počas zmrazovania vznikajú medzi molekulami vody vodíkové väzby, čo vedie ku kryštalickej štruktúre.

Morské prúdy

Morské prúdy tvoria dopravníkový pás, ktorý vo výraznej miere ovplyvňuje Zemskú klímu.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Titanic (1912)

RMS Titanic bola najväčšia osobná loď na začiatku 20. storočia.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Ötzi, ľadový muž

Múmiu ľadového muža, ktorý žil pravdepodobne v medenokamennej dobe, našli v alpskom ľadovci.

Added to your cart.