Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Zoskupenie telies 1

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Matematika

Kľúčové slová

Zoskupenie telies, Guľa, kužeľ podobné, cylindrický, Ihlan, Kváder, Kocka, rovný hranol, štvorcový základ, trojuholníkový, telesá, skupina, matematika

Súvisiace extra

Zoskupenie telies

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Császárov mnohosten

Császárov mnohosten je nekonvexný mnohosten so 14 trojuholníkovými stenami.

Eulerova veta o mnohostenoch

Veta sformulovaná Leonhardom Eulerom opisuje jednu zo základných vlastností konvexných mnohostenov.

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Hranoly

Táto animácia prezentuje niekoľko typov hranolov, od všeobecného k pravidelnému.

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych telies.

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s rovinou neprechádzajúcou jej vrcholom.

Kužeľovité telesá

Táto animácie prezentuje rôzne typy kužeľovitých telies a pyramíd.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Objem štvorstena

Pri výpočte objemu štvorstena vychádzame výpočtom objemu hranola.

Optický klam

Obraz vnímaný okom interpretuje mozog inak, ako zodpovedá realite.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Rotačné telesá (obdĺžnik)

Otáčaním obdĺžnika okolo všetkých jeho strán získame špeciálne rotačné telesá.

Szilassiho mnohosten

Tento špeciálny konkávny mnohosten bol pomenovaný po maďarskom matematikovi.

Sofiin písací stôl

Hra o rôznych náhľadoch na komplexné objekty.

Tieňované 3D puzzle

Táto vzrušujúce a farebné hra je určená k rozvoju priestorového vnímania. Riešenie môžete skontrolovať pomocou izometrického náhľadu.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.