Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Zoskupenie telies

Zoskupenie telies

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Matematika

Kľúčové slová

Zoskupenie telies, valcovité telesá, hranoly so štvoruholníkovou podstavou, hranol, Kváder, Kocka, cylindrický, skupina, štvorcový základ, telesá, matematika

Súvisiace extra

Rôzne skupiny kvádrov

Táto animácia prezentuje rôzne typy kvádrov prostredníctvom každodenných predmetov.

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Hranoly

Táto animácia prezentuje niekoľko typov hranolov, od všeobecného k pravidelnému.

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych telies.

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s rovinou neprechádzajúcou jej vrcholom.

Kužeľovité telesá

Táto animácie prezentuje rôzne typy kužeľovitých telies a pyramíd.

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Rotačné telesá (obdĺžnik)

Otáčaním obdĺžnika okolo všetkých jeho strán získame špeciálne rotačné telesá.

Rotačné telesá (úlohy)

Úlohy zamerané na odvodenie rotačných telies.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Zoskupenie telies 1

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 2

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 3

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Zoskupenie telies 4

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.