Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Znečisťovanie vody

Znečisťovanie vody

Hlavnými zdrojmi znečisťovania vody sú priemysel, poľnohospodárstvo a mestské oblasti.

Geografia

Kľúčové slová

Znečistenie vody, Znečistenie životného prostredia, ochrana životného prostredia, kal, kyslý dážď, udržateľný rozvoj, ľudská činnosť, čistenie odpadových vôd, pesticíd, klimatické zmeny, odlesňovanie, námorný obchod, námorná doprava, rádioaktívne žiarenie, priemyselné hnojivo, priemysel, osada, poľnohospodárstvo, Vodná doprava, chemický, voda, ropa, zemepis, odpad, Vývoj, spoločnosť, vízfelhasználás, jazerá, moria, rieka, škodlivá látka, výroba, Prostredie, príroda

Súvisiace extra

Čistiareň odpadových vôd

Očistenú odpadovú vodu je možné použiť v oblasti poľnohospodárstva a priemyslu.

Vodovodná sieť

Systém dodávky vody zabezpečuje čistú a nezávadnú pitnú vodu pre spotrebiteľov.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný...

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Odsoľovanie morskej vody

Odsoľovaním morskej vody sa vyrába z morskej vody pitná voda.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Dom bez emisií oxidu uhličitého

Dizajn a konštrukcia moderných domov hrajú dôležitú úlohu v ochrane životného prostredia.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú a ukladajú sediment.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a exogénnych síl, respektíve ľudskou činnosťou.

Precízne poľnohospodárstvo

Táto animácia prezentuje využitie moderných technológií v poľnohospodárstve.

Systém ochrany pred povodňami

Ochranná hrádza, alebo, v prípade menších povodní, letná hrádza zaisťuje ochranu proti povodňových škodám.

Smetiarske auto

Smetiarske autá plnia dôležitú úlohu v každodennom živote miest.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Added to your cart.