Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Znečisťovanie pôdy

Táto animácia nám predstaví hlavné zdroje znečistenia pôdy.

Geografia

Kľúčové slová

Znečistenie pôdy, pôda, erózia, sadenie stromov, Znečistenie životného prostredia, nakladanie s odpadmi, ochrana životného prostredia, klimatické zmeny, ľudská činnosť, zalesňovanie, odlesňovanie, skládka odpadu, osady, poľnohospodárstvo, odpad, kompostovanie, jadrový odpad, udržateľný rozvoj, Rádioaktivita, živočíšna výroba, zemepis, plastický, chemický, doprava, priemysel, Prostredie, spoločnosť, príroda

Súvisiace extra

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich v podoby daždových kvapiek alebo snehových vločiek a následný pád...

Metropola

Metropoly sú obrovské mestá, v ktorých počet obyvateľov presahuje 1 milión.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Added to your cart.