Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zmyslové orgány

Zmyslové orgány

Orgány, ktoré vnímajú signály z prostredia alebo nášho tela a prenášajú ich do mozgu v podobe nervových impulzov.

Biológia

Kľúčové slová

zmyslový orgán, zmyslové orgány, vnímanie, videnie, sluch, voňajúce, vnímanie chuti, light vnímanie, vnímanie zvuku, Kožné vnemy, ucho, zostatok, sluchový orgán, light-detekčné, nos, Čuchový orgán, jazyk, kože, ízlelőszerv, vône, znieť, íz, oko, svetlo, kyslý, sladký, slaný, horký, Teplá, bolesť, studený, tlak, chvenie, echo, hmat, zrenica, tvorba obrázka, zrakový nerv, čapíky, tyčinky, Slimák, kochleárne nerv, impulz, čuchový nerv, ízérző központ, sluchová kôra, čuchový žiarovka, zrakové centrum, Mozgová kôra, podnet, receptor, senzorický nerv, talamus, jedlo, nyál, nervový systém, centrálny nervový systém, biológia, ľudský

Súvisiace extra

Scénky

Zmyslové orgány

 • oko
 • ucho
 • jazyk
 • špička
 • koža

Človek má nasledujúce zmyslové orgány: oči, uši, nos, jazyk a kožu. Oči zabezpečujú zrakové vnímanie vonkajšieho sveta, uši sú zodpovedné za sluch, nos za čuch a jazyk za chuťové vnímanie. Koža nám umožňuje vnímať chlad a teplo, bolesť a tlak.

Oko

 • zrenica - Funguje ako clona, ktorá reguluje množstvo svetla dopadajúceho na retinu. Pomocou hladkých svalov dúhovky sa pri silnom svetle zužuje a pri slabom svetle rozširuje. Tento svetelný reflex zrenice je nepodmienený reflex, ktorého centrum je v mozgovom kmeni. Ak tento reflex zrenice nefunguje správne, môže signalizovať poškodenie mozgového kmeňa.
 • zrakové centrum - Centrum nachádzajúce sa v kôre záhlavného laloku.
 • zrakový nerv - II. hlavový nerv. Prepravuje do mozgu impulzy, ktoré vznikajú v receptorových bunkách sietnice.
 • prekríženie zrakového nervu - Iným názvom chiazma. Tu sú vlákna zrakových nervov sčasti prekrížené, preto sa impulzy z vnútorného zorného poľa oboch očí dostávajú do mozgovej hemisféry na opačnej strane, kým z vonkajšieho zorného poľa do mozgovej hemisféry na rovnakej strane.
 • okohybné svaly - Priečne pruhované svaly, ktoré zabezpečujú pohyb očných gulí.
 • slzná žľaza - Produkuje slzy, ktoré zabezpečujú zvlhčovanie a čistenie oka, respektíve zohrávajú dôležitú úlohu pri istých emocionálnych reakciách.
 • Mechanizmus videnia

Množstvo svetla vnikajúceho do oka je regulované pomocou svetelného reflexu zrenice. Zrenica sa pomocou hladkých svalov dúhovky pri silnom svetle zužuje a pri slabom svetle rozširuje. Tento svetelný reflex zrenice je nepodmienený reflex, ktorého centrum je v mozgovom kmeni. Ak tento reflex zrenice nefunguje správne, môže signalizovať poškodenie mozgového kmeňa.
Pohyb očných gulí zabezpečujú vonkajšie okohybné svaly. Tie sú tvorené priečne pruhovanými svalmi, ich činnosť je ovládaná našou vôľou.

Najobjemnejšou časťou oka je sklovec. Na priereze oka možno rozlíšiť tri hlavné vrstvy. Vonkajšia vrstva je očné bielko. Je to veľmi odolná vrstva tvorená spojivovým tkanivom, jej pokračovaním v prednej časti oka je priehľadná rohovka. Tu sa svetlo vnikajúce do oka láme v najväčšom uhle.
Stredná vrstva je cievovka. Cievy, ktoré sa v nej nachádzajú zásobujú tkanivá oka krvou. Jej pokračovaním v prednej časti oka je vráskovec a dúhovka.
Hladké svalstvo dúhovky zabezpečuje reflex zrenice. V dúhovke sú pigmenty, vďaka ktorým má ľudské oko osobitú farbu.
Hladké svaly vráskovca zabazpečujú prispôsobenie šošovky k vzdialenosti predmetu. Šošovku k vráskovcu pripájajú vlákna závesného aparátu. Ďalšou funkciou vráskovca je produkovať komorovú vodu, ktorá vypĺňa prednú komoru. Ak odvod komorovej vody nie je postačujúci, a ak sa kvôli tomu komorová voda nahromadí v oku, zvyšuje sa tlak, čo vedie k vzniku zeleného zákalu, respektíve glaukómu a v závažnom prípade môže spôsobiť aj slepotu.
V očnom bielku sa nachádza sietnica, respektíve retina. Tu sa premietne obrátený, zmenšený, skutočný obraz vytvorený šošovkou. Obsahuje receptorové bunky: čapíky a tyčinky. Žltá škvrna na retine zodpovedá za ostrosť videnia. V strede žltej škvrny nájdeme iba čapíky, smerom k okrajom sa zväčšuje pomer tyčiniek. Slepá škvrna je miestom, kde vystupuje zrakový nerv, tu sa nenachádzajú čapíky a tyčinky.
Vlákna zrakového nervu prepravujú do mozgu impulzy vytvorené receptormi sietnice.

Ucho

 • zvukovod - Prenáša zvukové vlny do vonkajšieho zvukovodu. Pozostáva predovšetkým z chrupavky.
 • vonkajší zvukovod - Prevádza zvukové vlny k bubienku. Výstelka zvukovodu obsahuje mazové žľazy, ktoré produkujú ušný maz, ktorý ju chráni pred poraneniami a infekciami. Nadmerný ušný maz môže brániť priechodu zvuku do zvukovodu, čo spôsobuje dočasnú stratu sluchu.
 • stredné ucho - Skladá sa z bubienka a sluchovej kostičky. S nosnou dutinou ju spája Eustachova trubica.
 • vnútorné ucho - Je dôležitý orgán pri počutí a rovnováhe.
 • kochleárny nerv - VIII. hlavový nerv, nesie signály zo slimáka vnútorného ucha do mozgu. Tento nerv tiež nesie informáciu zodpovednú za vyrovnávanie, a preto je tiež nazývaný sluchovo rovnovážny nerv.
 • sluchová dráha - Je pokračovaním sluchového nervu do mozgu. Jeho axóny prenášajú podnet k sluchovej kôry cez talamus.
 • sluchové centrum - Kortikálna oblasť mozgu, ktorá sa nachádza v spánkovom laloku, spracováva zvuk. Sú aktivované v závislosti na výške zvuku v rôznych oblastiach.
 • eustachova trubica - Spája nosné dutiny so stredným uchom (bubienkové dutiny). Cez ňu sa vyrovnáva tlak medzi stredným uchom a vonkajším svetom. Zvyčajne sa otvorí pri prehltaní. Keď je trvalo uzavretá, tlak vzduchu v strednom uchu klesá, preto sa ucho "zablokuje". Keď sa vonkajší tlak vzduchu mení môžeme počuť praskavé zvuky. Eustachova trubica sa otvorí a vzduch prúdi do stredoušnej dutiny (v prípade, že vonkajší tlak vzduchu je vyšší), alebo z nej (v prípade, že vonkajší tlak vzduchu je nižší).
 • sluchové vnímanie
 • vnímanie rovnováhy

Zvukové vibrácie vzduchu sú vnímané našimi ušami. Zdravé uši môžu vnímať zvukové vlny vo frekvencii od 20 do 20 000 Hz. Starnutím alebo vystavovaním sa neustálemu hluku sa škála frekvencie zužuje.

Zvukové vlny vytvárajú signály vo vnútornom uchu, ktoré sú prenášané kochleárnym nervom a sluchovými dráhami do sluchovej kôry. Sluchový vnem sa vytvára v sluchovej kôre.

Zvukové vlny sú nasmerované do vonkajšieho zvukovodu pri ušnici. Zvuk vibruje bubienkom ktorý uzatvára zvukovod.
Vibrácie bubienka sa prenášajú na slimáka pomocou kostičiek, kladivka nákovky a strmienka.

Základ strmienka je prispôsobený oválnemu okienku slimáka. Bazilárna membrána je umiestnená vo vnútri slimáka, vedie pozdĺž špičky slimáka, kde sa otočí a pokračuje v Reissnerovej membráne. Membrána rozdeľuje slimáka do 3 dutín: spodné, stredné a horné vestibulum.
Slimák je naplnený tekutinou, ktorá sa rozkmitá pomocou strmienka. Zvuky s vyššou frekvenciou spôsobujú vibrácie a tekutina sa vstrebáva v úvodnej časti membrány. Vibrácie s nižšou frekvenciou vytvárajú hlboké zvuky a vstrebú sa bližšie k špičke. Keď sa vibrácia absorbuje vytvára sa elektrický signál, ktorý je prenášaný do mozgu. Vznik elektrického signálu ktorý je kódovaný na mieste absorpcie sa nazýva tonotopia.

Elektrické signály sú generované v Cortiho orgáne. Keď sa vibrácie vstrebávajú bazilárna a tektoriálna membrána sa vzájomne pohnú. Tektoriálna membrána tlačí na chlpy vláskových buniek Cortiho orgánu, ohýba ich a tým generuje signál v bunkách. Cortiho orgán mení vibrácie na elektrické signály, ktoré sú prenášané do mozgu pomocou kochleárneho nervu cez sluchové dráhy a sluchovú kôru. Sluchový vnem je produkovaný v mozgovej kôre.

Špička

 • čuchová guľa - Vstupujúce vlákna vytvárajú čuchový nerv a prepravujú impulz vzniknutý v receptoroch. Vystupujúce vlákna vytvárajú čuchový zväzok a prepravujú impulz do mozgovej kôry.
 • riečicovitá platňa - Stenčená časť čuchovej kosti, ktorá je plná otvorčekov; cez ňu sa dostávajú vlákna čuchového nervu do mozgovej časti lebky a do čuchovej gule.
 • nosová kosť
 • podnebie
 • otvor eustachovej trubice - Eustachova trubica spája nosovú dutinu so stredným uchom. Vyrovnáva tlak stredného ucha s vonkajším tlakom vzduchu.
 • vnímanie pachov

Vo vzduchu sa vyskytuje mnoho častíc, ktoré sú schopné stimulovať čuchové receptory nachádzajúce sa v nose, čím v mozgovej kôre vzniká čuchový vnem. Čuch je dôležitý pri výbere vhodnej potravy, vnímaní charakteristického pachu druhého jedinca - teda v rámci sociálnych vzťahov. Čuch človeka a primátov je v porovnaní s ostatnými cicavcami relatívne slabý, ale aj my vieme rozoznať niekoľko tisícok vôní a pachov.

Vystupujúcu časť nosa vystužuje nosová kosť a k nej pripojená chrupka. Nosovú dutinu oddeľuje od ústnej dutiny podnebie a so stredným uchom ju spája Eustachova trubica. Eustachova trubica vyrovnáva tlak stredného ucha a vonkajší tlak vzduchu. Nosovú dutinu zhora ohraničuje riečicovitá platňa, ktorá je stenčenou časťou čuchovej kosti a je plná otvorčekov; cez ňu sa dostávajú vlákna čuchového nervu, respektíve I. hlavového nervu z nosovej sliznice do čuchovej gule.

Jazyk

 • jazyk - Zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní sústa, prehĺtaní, reči a vnímaní chutí. Nájdeme na ňom papily, v ktorých sú umiestnené receptory zodpovedné za chuťové vnímanie. (Chuťové receptory sa nachádzajú aj na podnebí a v hltane.)
 • chuťové centrum - Sem sa dostáva impulz vznikajúci v chuťových receptoroch po prepnutí v lôžku.
 • vnímanie chutí
 • senzorický nerv - Prenáša impulz z jazyka do mozgu.
 • jazykové bradavky - Drobné výstupky na povrchu jazyka, ktorých súčasťou sú chuťové poháriky. Chuťové poháriky obsahujú receptory, ktoré sú zodpovedné za vnímanie chutí.

Vnímanie chuti je nevyhnutné pri výbere vhodnej potravy, respektíve pre vylúčenie nebezpečných, leptavých a jedovatých látok. Na jazyku sa nachádzajú chuťové receptory, ktoré sú citlivé na látky s rôznymi chemickými vlastnosťami. Tie vytvárajú rôzne chuťové vnemy.
Impulzy vznikajúce v chuťových receptoroch sa dostávajú do mozgu prostredníctvom VII., IX. a X. hlavového nervu. Tam ich lôžko prepne a dosiahnu chuťové centrum mozgovej kôry. Chuťový vnem vzniká v mozgovej kôre.

Koža

 • epitel - Tvoria ju dve vrstvy: živá časť pokožky a rohovatejúca vrstva. Spodnú bunkovú vrstvu živej pokožky tvoria kmeňové bunky, ktoré prostredníctvom sústavného delenia vytvárajú nové epitelové bunky. Nové bunky posúvajú staršie bunky k povrchu. Počas tohto presunu prebieha programované odumieranie bunky. V bunkách sa hromadí bielkovina keratín. Odumreté, keratínové bunky tvoria rohovatejúcu vrstvu, ktorá zabezpečuje ochranu. Jej hrúbka závisí od miery zaťaženia. V epiderme sa nenachádzajú cievy, jej zásobovanie živinami zabezpečujú cievy zamše prostredníctvom difúzie. Neobsahuje nervové zakončenia (okrem voľných nervových zakončení, ktoré reagujú na bolesť).
 • zamša - Tvorí ju hlavne riedke väzivo. Nachádzajú sa v nej receptory aj cievy. Tieto cievy zabezpečujú prostredníctvom difúzie zásobovanie epidermy živinami. Veľký, vlnitý povrch medzi epidermou a zamšou zabezpečuje silnú priľnavosť a uľahčuje zásobovanie pokožky živinami.
 • hypoderma - Tvorí ho hlavne tukové tkanivo. Tuk zohráva dôležitú úlohu pri mechanickej ochrane, tepelnej izolácii, uskladňovaní živín a vitamínov rozpustných v tuku (A, D, E a K).
 • receptory - Rôzne typy vnímajú rôzne stimuly (teplo, chlad, bolesť, tlak, vibráciu).
 • nerv - Koža je bohatá na nervové zakončenia, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu pri hmate, vnímaní tepla a bolesti.
 • Kožné vnemy

Koža, ktorá pokrýva vonkajší povrch ľudského tela, je najťažším orgánom a tvorí 15-20% telesnej hmotnosti. V jednotlivých vrstvách kože sa nachádzajú rôzne receptory, ktoré zachytávajú mechanické, tepelné a chemické stimuly prichádzajúce z vonkajšieho sveta.
Rozloženie receptorov v našom tele nie je rovnomerné. Napríklad na špičke prsta nájdeme množstvo receptorov na vnímanie jemných dotykov. Na chodidle máme však veľký počet receptorov, ktoré vnímajú silný tlak. Impulz, ktorý vzniká v receptoroch kože, sa cez senzorické nervy dostáva do mozgového kmeňa alebo miechy. Informácie pochádzajúce z kože sa nakoniec spracujú v senzorickej kôre veľkého mozgu.

Animácia

Rozprávanie

Človek má nasledujúce zmyslové orgány: oči, uši, nos, jazyk a kožu. Oči zabezpečujú zrakové vnímanie vonkajšieho sveta, uši sú zodpovedné za sluch a udržiavanie rovnováhy, nos za čuch a jazyk za chuťové vnímanie. Koža nám umožňuje vnímať chlad a teplo, bolesť a tlak.

Očné gule sú umiestnené v kostenej očnici. Chránené sú očnými viečkami, slznou žľazou a spojovkou. Svetlo v oku prechádza priehľadným prostredím až po najvnútornejšiu vrstvu oka, retinu. Vplyvom svetla vstupujúceho do oka sa v receptoroch retiny vytvárajú impulzy, ktoré sa prostredníctvom zrakového nervu dostávajú do zrakového centra mozgovej kôry.

Na vnímaní zvukov sa podieľa vonkajšie, stredné a vnútorné ucho. Ušnica nám pomáha pri určovaní smeru zvuku a prenose zvuku. Zvuk sa dostáva cez vonkajší zvukovod do stredného ucha, kde rozvibruje sluchové kostičky. Vibrácia zvuku sa nakoniec dostáva do vnútorného ucha, kde sa v receptoroch na bazálnej membráne slimáka vytvorí elektrický impulz. Vlákna sluchového nervu tieto impulzy prenášajú do sluchovej kôry. Za vnímanie rovnováhy je zodpovedné iba vnútorné ucho. Polkruhové kanáliky vo vnútornom uchu obsahujú receptory, ktoré vnímajú polohu a pohyb hlavy.

Pri vnímaní pachov sa zo vzduchu do nosovej dutiny dostávajú častice, ktoré stimulujú receptory čuchového epitelu. Rôzne pachové látky zachytávajú rôzne receptory. Impulz, ktorý vzniká v receptoroch, sa dostáva do čuchovej gule a potom sa cez vlákna čuchového zväzku prenáša do mozgovej kôry.

Chuťové receptory, ktoré sa nachádzajú na povrchu jazyka a sliznici ústnej dutiny, vnímajú chuťové látky jedla a premieňajú ich na impulzy. Na povrchu jazyka nájdeme papily obklopené ryhami, ktoré sú naplnené slinami. Chuťové látky sa rozpustia v slinách a potom difundujú ku chuťovým receptorom. Impulzy vznikajúce v receptoroch sa prenášajú prostredníctvom VII., IX. a X. hlavového nervu do chuťového centra mozgovej kôry.

Koža, ktorá pokrýva vonkajší povrch ľudského tela, je najťažším orgánom a tvorí 15-20% telesnej hmotnosti. V jednotlivých vrstvách kože sa nachádzajú rôzne receptory, ktoré zachytávajú mechanické, tepelné a chemické stimuly prichádzajúce z vonkajšieho sveta.
Rozloženie receptorov v našom tele nie je rovnomerné. Napríklad na špičke prsta nájdeme množstvo receptorov na vnímanie jemných dotykov. Na chodidle máme však veľký počet receptorov, ktoré vnímajú silný tlak. Impulz, ktorý vzniká v receptoroch kože, sa cez senzorické nervy dostáva do mozgového kmeňa alebo miechy. Informácie pochádzajúce z kože sa nakoniec spracujú v senzorickej kôre veľkého mozgu.

Súvisiace extra

Chuťové receptory

Chuťové receptory prevádzajú chemické podnety na elektrické signály.

Nos a mechanizmus čuchu

Pri stimulovaní pachu čuchové receptory vyrábajú elektrické signály.

Oko

Oko je jedným z našich najdôležitejších zmyslových orgánov. Keď je stimulované svetlom, jeho receptory výrábajú elektrické impulzy.

Ucho a sluchové vnímanie

Uši menia vibrácie vzduchu na elektrické signály, ktoré potom spracováva mozog.

Vrstvy kože

Koža je mäkký vonkajší obal nášho tela, ktorý sa skladá z troch vrstiev: pokožky, zamše a podkožného väziva.

Zmysel pre rovnováhu

Pozícia hlavy a pohyb je snímaný pomocou vnútorného ucha

Ľudké telo (žena)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Ľudský mozog

Hlavné časti ľudského mozgu sú mozgový kmeň, stredný mozog, veľký mozog a malý mozog.

Ľudské telo (muž)

Táto animácia predstavuje najdôležitejšie orgány ľudského tela.

Ľudské telo - pre deti

V tejto scénke sú zhrnuté hlavné orgány ľudského tela.

Prenatálny vývoj

Táto animácia zobrazuje vývoj ľudského embrya a plodu.

Added to your cart.