Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zmeny skupenstva

Fázový prechod je premena látky z jedného skupenstva do druhého.

Súvisiace extra

Z čoho pozostáva zmes?

V tejto lekcii sa môžete zoznámiť s typmi zmesí a možnosťami separácie ich zložiek.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Príprava zmesí, separovanie zložiek 1 (pozorovanie)

Zmesi možno separovať na základe rozdielnych vlastností zložiek.

Oheň pod popolom

Pomocou katalyzátorov môžeme uľahčiť alebo napomôcť priebehu takých reakcií, ktoré by bez nich...

Molekula úloha II. (Polarita)

Úloha na prehĺbovanie a precvičovanie pojmov polarity molekúl.

Molekula úloha VII.(Organické zlúčeniny dusíka)

Úloha na precvičenie o skupinách a štruktúrach organických dusíkatých zlúčenín.

Molekula úloha III. (Zložené ióny)

Úloha na precvičovanie a prehĺbovanie pojmov o zložených iónoch.

Žeravé srdce

Pomocou kyslíka uvoľňujúceho sa počas rozkladu roztoku dusičnanu draselného vypálime do papiera...

Added to your cart.