Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Geografia

Kľúčové slová

histórie Zeme, polohy kontinentov, kontinent migrácia, Panthalassa, Pangea, Laurázia, Gondwana, geologické starobe, Kambrium, silúru, Devonian obdobie, kamenouhoľný, Perm, Sopečná činnosť, Typy, kontinent, Zem, litosféra, magma, fyzickej geografie, zemepis

Súvisiace extra

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Kontinenty a oceány

Kontinet je rozľahlá a súvislá časť súše, obklopená oceánom.

Mapa morského dna

Na morskom dne je možné vidieť hranice tektonických dosiek.

Moria a zálivy

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie moria a zátoky Zeme.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Zemeguľa

Rôzne trojrozmerné zobrazenie našej zemegule.

Ľadovec (stredný)

Ľadovec je veľká kopa ľadu, ktorá vznikla zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Štruktúra Zeme (pokročilá)

Zem sa skladá z niekoľkých atmosferických vrstiev.

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí a oceánov prehĺbením údolí riek vplyvom tlaku postupujúcich ľadovcov.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Topografia Zeme

V tejto animácii sa dozviete, ktoré sú najväčšie pohoria, nížiny, rieky, jazerá a púšte našej Zeme.

Zaujímavé fakty z geografie - Fyzická geografia

V rámci fyzickej geografie sa stretnete s mnohými zaujímavými skutočnosťami.

Zem

Zem je skalnatá planéta s pevnou kôrou a kyslíkom v atmosfére.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Archaeopteryx

Archeopteryx je vyhynutý pravták, ktorý predstavuje spojivo medzi vtákmi a plazmi.

Deinonychus

Deinonychus, ktorého meno znamená "hrozný pazúr", bol mäsožravým dinosaurom z čeľade dromeosaurov.

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358–299 miliónmi rokov).

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Pteranodon longiceps

Prehistorický lietajúci plaz podobný vtákom, avšak nie je medzi nimi priame evolučné spojenie.

Quetzalcoatlus, obrovský pterosaurus

Quetzalcoatlus bol jedným z najväčších lietajúcich zvierat.

Stegosaurus

Druh pravekého jaštera, ktorého kostenné platne slúžili na termoreguláciu.

Tiktaalik

Prechodná forma medzi rybami a suchozemskými štvornohými stavovcami.

Tyranosaurus rex „tyranský jašter“

Je vyhynutý praveký dravý jašter, jeden z najznámejších dinosaurov.

Triceratops

Typ dinosaura z obdobia vrchnej kréty. Rozpoznať ho môžeme podľa kostenného goliera a troch rohov.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k...

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Added to your cart.