Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zlom (základný)

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k vytvoreniu zlomovej zóny.

Geografia

Kľúčové slová

chybující, Porucha-blok hory, formácie horská, blok, hrasť, priekopa, terasy, zlomová línia, Skala, stúpa, klesajúci, horský, príroda, zemepis

Súvisiace extra

Scénky

Zlom

 • horninové vrstvy
 • Rozkúskovanie na kryhy
 • Zlom krýh
 • zlomová plocha
 • kryha
 • vertikálne pôsobiace sily
 • priekopová prepadlina (poklesnutá kryha)
 • hrasť (vysoká kryha)
 • terasy
 • horninové vrstvy
 • Rozkúskovanie na kryhy
 • Zlom krýh
 • zlomová plocha
 • kryha
 • vertikálne pôsobiace sily
 • zlomová čiara

Keď sú tuhé a pevné horniny vystavené zvislým silám, rozlámu sa na kryhy. Kryhy sa môžu vzhľadom k sebe vertikálne posúvať, buď vystupujú alebo sa prepadajú. Kryhové pohoria sú výsledkom zlomov.

Definície pojmov:

Zlom: vertikálny posun (smerom nadol alebo nahor) horninových blokov pozdĺž zlomových plôch.

Zlomová plocha: plocha, pozdĺž ktorej vzniká zlom.

Zlomová čiara: priesečnica zlomovej plochy a povrchu.

Kryha: horninový blok ohraničený dvoma zlomovými plochami.

Kryhové pohorie: pohorie, ktoré vzniklo pozdĺž zlomov. Predstavuje komplex vyvýšených a poklesnutých krýh, paniev a terás.

Súvisiace extra

Východoafrická priekopová prepadlina

Východoafrická priekopová prepadlina vznikla pohybom tektonických platní.

Snežná čiara

Po prekročení istej výšky sa sneh nikdy netopí, a to ani v lete.

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v...

Terestriálne planéty

Planéty Merkúr, Venuša, Zem a Mars sa formovali podobným spôsobom, ale iba na našej Zemi sa...

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich...

Teplý front, studený front

Pri stretnutí teplého a studeného vzduchu sa vytvorí teplý alebo studený front.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Added to your cart.