Zlom (stredný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a prasklín. Ak dôjde k vzniku viacerých rovnobežných porúch, dochádza k vytvoreniu zlomovej zóny.

Súvisiace extra

Vlny

Vlny zohrávajú dôležitú úlohu v rámci formovania pobrežia.

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Praveké Pompeje

V strednej Európe, v severnej časti Maďarska nájdeme malú dedinku, ktorá ukrýva výnimočné poklady.

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Krajina modelovaná morom

Morská voda, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu v rámci formovania morského pobrežia.

Subtrópy

Subtrópy sa nachádzajú medzi tropickým a miernym pásmom, čiže na oboch hemisférach medzi 23.5° a...

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Added to your cart.