Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Biológia

Kľúčové slová

Mach, papraď, Životný cyklus, Papraď samčia, pakorienok, pabyľka, list-ako štruktúra, spóra, výtrusnica, stopka, mach, koreň, list, mach vankúš, haploidný, pohlavná generácia, pohlavná bunka, oplodnenie, Meióza, srdcovitý prvoklíčok, samčí pohlavný orgán, samičí pohlavný orgán, diploidný, thalloid rastliny, zygota, rastlinných tkanív, chemotaxia, rastlina, biológia

Súvisiace extra

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Životný cyklus rastlín

Vývoj machorastov, papraďorastov, nahosemenných a krytosemenných rastlín charakterizuje striedanie generácií.

Huby

Plodnica klobúkovitých húb vzniká z hubových vlákien, ktoré sa vyvíjajú zo spóry.

Jarné cibuľové rastliny

Zoznámime sa s tulipánom, narcisom, snežienkou a stavbou ich kvetu.

Kukurica

Je jednou z najdôležitejších jednoklíčnolistových plodín.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Porovnanie jednoklíčnolistových a dvojklíčnolistových rastlín

Krytosemenné rastliny rozdeľujeme do dvoch skupín: na jednoklíčnolistové a dvojklíčnolistové rastliny.

Porovnanie pravých a nepravých plodov.

Pravý plod, na stavbe plodu sa zúčastňujú len piestiky. Nepravý plod na stavbe plodu sa zúčastňujú aj iné časti kvetu okrem piestika.

Sekvojovec mamutí

Sekvojovec mamutí je hmotnosťou najväčší živý organizmus.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Vegetačné stupne lesov

Stupne rôznych typov lesov sa môžu líšiť.

Dub letný

Na príklade duba nám animácia predstaví ako sa stromy menia v priebehu ročných období.

Pagaštan konský

Táto animácia zobrazuje ako sa strom gaštanu mení v priebehu ročných období.

Rozmnožovanie a vývoj hmyzu

Hmyz sa môže vyvíjať troma spôsobmi: vývojom bez premeny, nedokonalou alebo dokonalou premenou.

Added to your cart.