Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Život v období permu

Život v období permu

Táto 3D scénka vám predstaví flóru a faunu z poslednej periódy paleozoika.

Biológia

Kľúčové slová

histórie Zeme, geologické starobe, perm obdobie, fosílne, živé fosílie, vyhynutý, praveký tvor, Gorgonopsida, Dicynodontia, Diplocaulus, Dimetrodon, bjuvia, ginko dvojlaločné, sigillaria, walchia, glossopteris, gingko, papraďorasty, Prvohôr, Orthacanthus, plaz, prehistorický plaz, kel, korisť, nahosemenné rastliny, biológia, vertebrate, rastlina, flóra a fauna, fauna, flóra, synapsida, araukária

Súvisiace extra

Scénky

Flóra a fauna

Klíma v poslednej perióde paleozoika bola v porovnaní s karbónom suchšia a teplejšia. Vnútro superkontinentu Pangea sa stávalo čoraz suchším a charakterizovala ho dezertifikácia. Bujná vegetácia sa kvôli zmene klímy preriedila, objavili sa nové druhy rastlín a rozšírili sa cicavcovité plazy.

Perm ukončilo veľké permské vymieranie (pred 251 miliónmi rokov). S výbuchom supervulkánu bolo spojené vylúčenie plynov, ktoré zintenzívnili skleníkový efekt a spôsobili globálne oteplenie. Vplyvom zvýšenia teploty o 10 °C vyhynulo 96% morských druhov a 70% suchozemských druhov.

Suchozemské stavovce

 • Dimetrodon
 • Dicynodontia
 • Gorgonopsid

Dimetrodony boli v období permu vrcholové suchozemské dravce. Dimetrodony zahŕňajú 20 rôznych druhov, ktorých dĺžka dosahovala 1,7 m až 4,6 m. Na chrbte mali plachtu, ktorá pozostávala z predĺžených stavcových výbežkov a kože. Táto chrbtová plachta mala pravdepodobne význam z hľadiska tepelnej regulácie a komunikácie.

Dicynodonty boli v perme najrozšírenejšími suchozemskými stavovcami. Patrilo k nim 70 druhov. Najmenšie z nich mali rozmery potkana, zatiaľ čo tie najväčšie dorástli do veľkosti slona. V prednej časti úst mali podobný skostnatený zobák ako korytnačky a za ním im vyrastali dlhé kly. Tieto bylinožravé zvieratá svoje hniezda stavali v podzemných chodbách.

Gorgonopsidy boli dravce. Tvorilo ich 41 druhov. Menšie dosahovali rozmery psa, kým tie väčšie mohli byť veľké ako medveď. Mali obrovské, šabľovité zuby, ktorými svojim koristiam spôsobovali smrteľné zranenia.

Vodné stavovce

 • Diplocaulus
 • Orthacanthus

V perme mali jazerá, rieky a močiare veľmi bohatú faunu.
Na vrchole vodného potravového reťazca stáli sladkovodné žraloky a veľké obojživelníky. Sladkovodný žralok Orthacanthus mal podobný tvar ako dnešný úhor. Dĺžka jeho tela mohla dosahovať až 3 m.

Diplocaulus, ktorého môžeme zaradiť k obojživelníkom, sa stal známym vďaka svojmu výnimočnému vzhľadu. Telo tohto zvieraťa vrátane chvosta bolo 1,3 m dlhé a vážilo 15 kg. Jeho hlava kvôli bočným výčnelkom na lebke mala tvar podobný bumerangu.

Rastliny

 • Sigillaria - Vyhynutá rastlina, ktorá patrí k jednému z oddelení výtrusných cievnatých rastlín, k plavúňorastom. Kmeň tejto 20-30 m vysokej rastliny, ktorá rástla v močiaroch, pokrývali zostatky listových báz. Mala listy podobné tráve.
 • Glossopteris - Jeden z najrozmanitejších rodov radu papraďosemenných. Tvar a veľkosť rastliny môžeme iba odhadovať, nakoľko doposiaľ sa našli iba fosílie jej jazykovitých listov.
 • Bjuvia - Rastlina s obrovskými listami a kmeňom pripomínajúcim palmu, ktorá mala veľkosť stromu. Jej výška mohla dosahovať až 15 m.
 • Walchia - Jedna z prvých ihličnatých rastlín. Jej výška mohla dosahovať až 30 m.
 • Ginko dvojlaločné - Predok dnešného ginka. Výška vyvinutej rastliny mohla dosahovať 20-30 m.

Kvôli suchému podnebiu sa počet sigillarií a papraďosemenných rastlín výrazne znížil.
V perme sa objavili prvé ihličnany, ktoré sa značne rozšírili vďaka tomu, že sa vedeli prispôsobiť suchším podmienkam. Jednou z pravekých ihličnatých rastlín bola aj walchia. Jej listy vytvárali podobné ihlice ako dnešná araukária.
Aj cykasy a cykasotvaré sa dokázali dobre prispôsobiť podnebiu v období permu, a tak sa výrazne rozšírili. Kmeň týchto stromov, ktoré mali rozmery paliem, bol rovný a v prípade niektorých druhov mal tvar suda. Ich najznámejším predstaviteľom je bjuvia.
Vo vlhkejších oblastiach v blízkosti morských pobreží sa objavili ginkorasty. Jediný, aj dnes žijúci zástupca týchto listnatých rastlín je ginko dvojlaločné, ktoré sa považuje za živú fosíliu.

Článkonožce

 • Apthoroblattina
 • Ponomarenkia belmonthensis
 • Meganeuropsis permiana

Najúspešnejšími článkonožcami permu boli jednoznačne praveké šváby, jedným z ich predstaviteľov je aj Apthoroblattina.
V období permu došlo k významnému posunu v dejinách hmyzu: objavili sa totiž prvé chrobáky. Chrobáky majú na rozdiel od ostatného hmyzu tvrdé vonkajšie krídla. Tie chránia blanité krídla a zabezpečujú vlhké prostredie pre dýchacie otvory, čo chráni zviera pred dehydratáciou.
V období permu sa objavili aj vážky. Niektoré boli veľkosťou podobné tým dnešným, ale existovali aj oveľa väčšie druhy.

Súvisiace extra

Flóra a fauna v karbóne

Táto animácia predstavuje živočíchy a rastliny, ktoré sa vyskytovali v období medzi devónom a permom (pred 358-299 miliónmi rokov).

Zmena polohy kontinentov v geologickom časovom pásme

V histórií našej planéty boli kontinenty neustále v pohybe. Tento proces prebieha dodnes.

Životný cyklus machorastov a papraďorastov

Táto animácia porovnáva životný cyklus machorastov a papraďorastov, pomáha pochopiť všeobecný životný cyklus rastlín.

Amonity, podtrieda štvoržiabrých hlavonožcov

Patrili do skupiny hlavonožcov s vonkajšou vápenatou schránkou. Ich fosílie sú dôležité ukazovatele.

Borovica lesná

Jeden z najrozšírenejších druhov borovíc na svete, ktorý pochádza z Eurázie.

Kyjonožce

Dravé zvieratá, ktoré boli vodnými článkonožcami žijúcimi v paleozoiku.

Ichthyostega

Praobojživelník, ktorý vyhynul pred 360 mil.rokov. Patrí medzi prvé známe suchozemské štvornožce.

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom konvergentnej evolúcie.

Trilobity (fosílie)

Zaraďujeme sem predkov pavúkovcov a rakov.

Apatosaurus

Bylinožravý dinosaurus s mohutnou stavbou tela a dlhým krkom.

Added to your cart.