Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Eukaryotické bunky obsahujú množstvo organel.

Biológia

Kľúčové slová

Bunka, bunková organela, bunkové organely, eukaryotických, bunková membrána, bunková stena, jadro, cytoplazma, Golgiho aparát, chloroplast, endoplazmatické, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, cytoskelet, vakuola, DNA, tylakoid, rastlinné bunkové steny, vačok, granum, medzibunková hmota, sclerocyte, chromatín, histónové bielkoviny, lipidová membrána, jadrová membrána, hladké endoplazmatické retikulum, ribozóm, Organizmus, cytológia, rastlina, zviera, biológia, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorá nižšie uvedená skupina sa neradí medzi eukaryoty?
 • Ktorá organela sa nazýva elektrárňou bunky?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela predstavuje v bunke zložitý membránový systém, kde prebieha hlavne syntéza bielkovín?
 • V ktorej organele prebieha fotosyntéza?
 • V ktorej organele prebieha rozklad nepotrebných látok?
 • Ktorá organela obsahuje chromatín?
 • V ktorej organele prebiehajú katabolické procesy?
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Bunkovú membránu tvorí jednovrstvová membrána tvorená škrobovými molekulami.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Chloroplasty ohraničuje dvojitá membrána.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Na povrchu drsného endoplazmatického retikula sa nachádzajú ribozómy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Prokaryotické bunky majú ozajstné bunkové jadro.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Každá živočíšna bunka je obklopená bunkovou stenou z celulózy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Vakuola zohráva dôležitú úlohu pri regulácii turgoru v rastlinnej bunky.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Cytoskelet zodpovedá za umiestnenie a pohyb organel v bunke.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Mitochondrie sa podieľajú na anabolických procesoch?
 • Aká látka tvorí bunkovú stenu rastlín?
 • Aké molekuly tvoria dvojitú lipidovú vrstvu bunkovej membrány?

Scénky

Súvisiace extra

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Stupne organizácie pod jednotlivcom

Animácia ukazuje organizovanosť živých organizmov od jednotlivca cez tkanivá po stupeň buniek.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Added to your cart.