Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Eukaryotické bunky obsahujú množstvo organel.

Biológia

Kľúčové slová

Bunka, bunková organela, bunkové organely, eukaryotických, bunková membrána, bunková stena, jadro, cytoplazma, Golgiho aparát, chloroplast, endoplazmatické, mitochondrie, endoplazmatické retikulum, cytoskelet, vakuola, DNA, tylakoid, rastlinné bunkové steny, vačok, granum, medzibunková hmota, sclerocyte, chromatín, histónové bielkoviny, lipidová membrána, jadrová membrána, hladké endoplazmatické retikulum, ribozóm, Organizmus, cytológia, rastlina, zviera, biológia, _javasolt

Súvisiace extra

Otázky

 • Ktorá nižšie uvedená skupina sa neradí medzi eukaryoty?
 • Ktorá organela sa nazýva elektrárňou bunky?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela nie je prítomná v živočíšnej bunke?
 • Ktorá organela predstavuje v bunke zložitý membránový systém, kde prebieha hlavne syntéza bielkovín?
 • V ktorej organele prebieha fotosyntéza?
 • V ktorej organele prebieha rozklad nepotrebných látok?
 • Ktorá organela obsahuje chromatín?
 • V ktorej organele prebiehajú katabolické procesy?
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Bunkovú membránu tvorí jednovrstvová membrána tvorená škrobovými molekulami.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Chloroplasty ohraničuje dvojitá membrána.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Na povrchu drsného endoplazmatického retikula sa nachádzajú ribozómy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Prokaryotické bunky majú ozajstné bunkové jadro.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Každá živočíšna bunka je obklopená bunkovou stenou z celulózy.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Vakuola zohráva dôležitú úlohu pri regulácii turgoru v rastlinnej bunky.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Cytoskelet zodpovedá za umiestnenie a pohyb organel v bunke.
 • Je pravdivé nasledujúce tvrdenie? Mitochondrie sa podieľajú na anabolických procesoch?
 • Aká látka tvorí bunkovú stenu rastlín?
 • Aké molekuly tvoria dvojitú lipidovú vrstvu bunkovej membrány?

Scénky

Bunky

 • živočíšna bunka
 • rastlinná bunka
 • chloroplast - Prebieha v ňom fotosyntéza: pomocou slnečnej energie vyrába cukor z oxidu uhličitého.
 • bunková stena - Tvorí ju celulóza. Chráni bunku, udržiava jej tvar a spevňuje rastlinné pletivá.
 • vakuola - Dutina vyplnená bunkovou šťavou. Reguluje vnútorný tlak bunky, vylučuje a uskladňuje niektoré látky.
 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • cytoplazma - Je to priehľadná tekutina. Prebiehajú v nej rôzne metabolické procesy buniek.
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.

Živočíšna bunka

 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • cytoplazma - Je to priehľadná tekutina. Prebiehajú v nej rôzne metabolické procesy buniek.
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.
 • vezikula - V bunke sú jednotlivé látky prepravované v membránovom vačku - vezikule. Jedným typom vezikúl je lyzozóm, v ktorom prebieha trávenie látok a rozklad odpadu.
 • cytoskelet - Zodpovedá za umiestnenie a pohyb organel, respektíve - v živočíšnych bunkách, ktoré nemajú bunkovú stenu - za udržiavanie tvaru.

Rastlinná bunka

 • chloroplast - Prebieha v ňom fotosyntéza: pomocou slnečnej energie vyrába cukor z oxidu uhličitého.
 • bunková stena - Tvorí ju celulóza. Chráni bunku, udržiava jej tvar a spevňuje rastlinné pletivá.
 • vakuola - Dutina vyplnená bunkovou šťavou. Reguluje vnútorný tlak bunky, vylučuje a uskladňuje niektoré látky.
 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • cytoplazma - Je to priehľadná tekutina. Prebiehajú v nej rôzne metabolické procesy buniek.
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.
 • vezikula - V bunke sú jednotlivé látky prepravované v membránovom vačku - vezikule. Jedným typom vezikúl je lyzozóm, v ktorom prebieha trávenie látok a rozklad odpadu.
 • cytoskelet - Zodpovedá za umiestnenie a pohyb organel, respektíve - v živočíšnych bunkách, ktoré nemajú bunkovú stenu - za udržiavanie tvaru.

Bunková membrána

 • fosfatidová molekula - Lipidová molekula; jej hlavička sa skladá z z jedného glycerínu a jednej kyseliny fosforečnej, chvostová časť pozostáva z dvoch mastných kyselín. Hlavička je polárna, chvostová časť je nepolárna, preto fosfatidová molekula je amfipatická a má sklony vytvárať dvojitú vrstvu. Fosfatidy sa môžu v rámci vrstvy voľne pohybovať, ale iba zriedkavo opúšťajú túto vrstvu, preto je lipidová membrána dvojrozmerná tekutina.
 • membránová bielkovina - Niektoré bielkoviny môžu cez membránu vytvárať kanáliky, iné môžu byť dôležité napríklad pri prenose chemických signálov medzi dvoma stranami membrány.

Bunkové jadro

 • jadierko
 • chromatín - Tvorí ho DNA a bielkoviny. Chromatín tvorí DNA navinutá na bielkoviny. DNA určuje genetické vlastnosti bunky a organizmu pozostávajúceho z týchto buniek.
 • jadrová membrána - Dvojitá membrána; vonkajšia vrstva je spojitá s endoplazmatickým retikulom.
 • pór - Tvorí ho bielkovinový komplex. Látky sa transportujú medzi cytoplazmou a bunkovým jadrom cez póry.

Jadrová membrána

 • pórové bielkoviny - Vytvárajú póry, cez ktoré prebieha transport látok medzi cytoplazmou a bunkovým jadrom.
 • vonkajšia lipidová membrána - Je spojitá s endoplazmatickým retikulom.
 • vnútorná lipidová membrána

Endoplazmatické retikulum

 • drsné endoplazmatické retikulum - Nachádzajú sa na ňom ribozómy, ktoré syntetizujú bielkovinové molekuly.
 • hladké endoplazmatické retikulum - Podieľa sa na syntéze lipidov a detoxikácii: tu prebieha rozklad niektorých škodlivých látok.
 • ribozóm - Syntetizuje bielkovinové molekuly. Ako vzor používa molekuly mRNA, ktoré sa v bunkovom jadre kopírujú z DNA. Viazané ribozómy sa nachádzajú na povrchu drsného endoplazmatického retikula, produkujú bielkoviny, ktoré sa použijú mimo bunky a tie, ktoré sa zabudujú do bunkovej membrány. Voľné ribozómy sa nachádzajú v cytoplazme a produkujú bielkoviny, ktoré sa požijú v rámci bunky.
 • jadrová membrána - Dvojitá membrána; vonkajšia vrstva je spojitá s endoplazmatickým retikulom.

Golgiho aparát

 • cis pól - Časť Golgiho aparátu, ktorá je bližšie k bunkovému jadru.
 • trans pól - Časť Golgiho aparátu, ktorá je vzdialenejšia od bunkového jadra. Keď bielkoviny postupujú smerom k trans pólu, prechádzajú procesmi dozrievania, respektíve Golgiho aparát zabezpečuje, aby sa bielkoviny dostali na cieľové miesto. Bielkoviny prepravujú od cis pólu k trans pólu vezikuly.

Plastid

 • vonkajšia membrána
 • vnútorná membrána
 • granum - Stĺpovitá membránová štruktúra, ktorú tvoria tylakoidy.
 • tylakoid - Vznikajú invagináciou vnútornej membrány. Obsahujú bielkovinové komplexy, ktoré sú dôležité pri fotosyntéze.

Mitochondria

 • vonkajšia membrána
 • vnútorná membrána - Obsahuje bielkovinové molekuly, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v katabolických procesoch a pri tvorbe ATP.

Chromatín

 • bielkovinová kostra
 • histónové bielkoviny
 • DNA - DNA je genetickým materiálom bunky; táto molekula určuje genetické vlastnosti bunky a organizmu pozostávajúceho z týchto buniek.

Animácia

 • živočíšna bunka
 • rastlinná bunka
 • chloroplast - Prebieha v ňom fotosyntéza: pomocou slnečnej energie vyrába cukor z oxidu uhličitého.
 • bunková stena - Tvorí ju celulóza. Chráni bunku, udržiava jej tvar a spevňuje rastlinné pletivá.
 • vakuola - Dutina vyplnená bunkovou šťavou. Reguluje vnútorný tlak bunky, vylučuje a uskladňuje niektoré látky.
 • bunkové jadro - Tvorí ho chromatín, ktorý je kombináciou DNA a bielkovín. Bunky živočíchov, rastlín a húb sú ekaryotické, t.j. majú bunkové jadro. Prokaryotické bunky (baktérie) nemajú bunkové jadro, ich DNA sa nachádza v cytoplazme.
 • mitochondria - "Elektrárne" bunky: prostredníctvom rozkladu organických molekúl produkujú ATP. ATP je molekulou pre energetické zásobovanie bunky.
 • bunková membrána - Lipidová membrána pokrývajúca bunku.
 • cytoplazma - Je to priehľadná tekutina. Prebiehajú v nej rôzne metabolické procesy buniek.
 • endoplazmatické retikulum - Vnútrobunkový, zložitý membránový systém. Zohráva dôležitú úlohu v rámci syntézy bielkovín, dozrievania bielkovín, syntézy lipidov a rozkladu niektorých látok.
 • Golgiho aparát - Zohráva dôležitú úlohu v rámci dozrievanie bielkovín.
 • jadierko
 • chromatín - Tvorí ho DNA a bielkoviny. Chromatín tvorí DNA navinutá na bielkoviny. DNA určuje genetické vlastnosti bunky a organizmu pozostávajúceho z týchto buniek.
 • jadrová membrána - Dvojitá membrána; vonkajšia vrstva je spojitá s endoplazmatickým retikulom.
 • pór - Tvorí ho bielkovinový komplex. Látky sa transportujú medzi cytoplazmou a bunkovým jadrom cez póry.
 • bielkovinová kostra
 • histónové bielkoviny
 • DNA - DNA je genetickým materiálom bunky; táto molekula určuje genetické vlastnosti bunky a organizmu pozostávajúceho z týchto buniek.
 • pórové bielkoviny - Vytvárajú póry, cez ktoré prebieha transport látok medzi cytoplazmou a bunkovým jadrom.
 • vonkajšia lipidová membrána - Je spojitá s endoplazmatickým retikulom.
 • vnútorná lipidová membrána
 • drsné endoplazmatické retikulum - Nachádzajú sa na ňom ribozómy, ktoré syntetizujú bielkovinové molekuly.
 • hladké endoplazmatické retikulum - Podieľa sa na syntéze lipidov a detoxikácii: tu prebieha rozklad niektorých škodlivých látok.
 • ribozóm - Syntetizuje bielkovinové molekuly. Ako vzor používa molekuly mRNA, ktoré sa v bunkovom jadre kopírujú z DNA. Viazané ribozómy sa nachádzajú na povrchu drsného endoplazmatického retikula, produkujú bielkoviny, ktoré sa použijú mimo bunky a tie, ktoré sa zabudujú do bunkovej membrány. Voľné ribozómy sa nachádzajú v cytoplazme a produkujú bielkoviny, ktoré sa požijú v rámci bunky.
 • jadrová membrána - Dvojitá membrána; vonkajšia vrstva je spojitá s endoplazmatickým retikulom.
 • cis pól - Časť Golgiho aparátu, ktorá je bližšie k bunkovému jadru.
 • trans pól - Časť Golgiho aparátu, ktorá je vzdialenejšia od bunkového jadra. Keď bielkoviny postupujú smerom k trans pólu, prechádzajú procesmi dozrievania, respektíve Golgiho aparát zabezpečuje, aby sa bielkoviny dostali na cieľové miesto. Bielkoviny prepravujú od cis pólu k trans pólu vezikuly.
 • fosfatidová molekula - Lipidová molekula; jej hlavička sa skladá z z jedného glycerínu a jednej kyseliny fosforečnej, chvostová časť pozostáva z dvoch mastných kyselín. Hlavička je polárna, chvostová časť je nepolárna, preto fosfatidová molekula je amfipatická a má sklony vytvárať dvojitú vrstvu. Fosfatidy sa môžu v rámci vrstvy voľne pohybovať, ale iba zriedkavo opúšťajú túto vrstvu, preto je lipidová membrána dvojrozmerná tekutina.
 • membránová bielkovina - Niektoré bielkoviny môžu cez membránu vytvárať kanáliky, iné môžu byť dôležité napríklad pri prenose chemických signálov medzi dvoma stranami membrány.
 • vonkajšia membrána
 • vnútorná membrána
 • granum - Stĺpovitá membránová štruktúra, ktorú tvoria tylakoidy.
 • tylakoid - Vznikajú invagináciou vnútornej membrány. Obsahujú bielkovinové komplexy, ktoré sú dôležité pri fotosyntéze.
 • vonkajšia membrána
 • vnútorná membrána - Obsahuje bielkovinové molekuly, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v katabolických procesoch a pri tvorbe ATP.

Rozprávanie

Existujú dva dôležité typy eukaryotických buniek: živočíšne a rastlinné bunky.
Pletivové rastliny pozostávajú z orgánov, takým orgánom je napríklad aj list. Orgány tvoria pletivá, pletivá zas bunky s podobnou štruktúrou a funkciami. Animácia predstavuje stavbu bunky mezofylu. Tieto bunky sa vyskytujú v listoch a intenzívne fotosyntetizujú.

Epitelovce sú živočíchy, ktoré sú tvorené orgánmi a tkanivami. Do tejto skupiny patrí aj človek. Animácia nám ukazuje stavbu pečeňovej bunky.

Ak porovnáme typickú rastlinnú a živočíšnu bunku, nájdeme podobnosť aj rozdiely. Obidva typy buniek majú bunkové jadro, vnútrobunkový membránový systém, teda endoplazmatické retikulum a Golgiho aparát. Nájdeme v nich cytoskelet (kostru). Bunky vypĺňa cytoplazma a ohraničuje ich bunková membrána. Rastlinné bunky obsahujú vakuoly vyplnené bunkovou šťavou a fotosyntetizujúce chloroplasty. Bunková membrána je pokrytá bunkovou stenou s obsahom celulózy.

Bunkové jadro ohraničuje jadrová membrána, vnútri sa nachádza jadierko, v ktorom sa produkujú ribozómy. Obsah jadra je tvorený hlavne chromatínom.

Chromatín tvorí DNA navinutá na histónové bielkoviny. DNA kóduje bielkoviny a tým formuje vlastnosti bunky a celého organizmu.

Jadrová membrána pozostáva z dvojitej membrány; nájdeme v nej póry, ktoré sú tvorené bielkovinami. Cez póry prebieha transport materiálu.

Endoplazmatické retikulum je spojité s vonkajšou vrstvou jadrovej membrány. Drsné endoplazmatické retikulum je bližšie k bunkovému jadru. Na jeho povrchu sa nachádzajú ribozómy, ktoré syntetizujú bielkovinové molekuly. Ako vzor používajú molekuly mRNA, ktoré sa v bunkovom jadre kopírujú z DNA. Hladké endoplazmatické retikulum je dôležité z hľadiska syntézy lipidov a detoxikácie: tu prebieha rozklad niektorých škodlivých látok.

V Golgiho aparáte bielkoviny vytvorené na ribozómoch drsného endoplazmatického retikula prechádzajú cez procesy dozrievania, respektíve Golgiho aparát zabezpečuje, aby sa bielkoviny dostali na cieľové miesto.

Na stavbe bunkovej membrány sa podieľajú fosfatidové molekuly. Hlavička fosfatidovej molekuly je polárna, teda hydrofilná, kým chvostová časť je nepolárna, teda hydrofóbna. Hydrofóbne časti sú otočené k sebe a vypudzujú vodu, takto vzniká dvojitá vrstva. Fosfatidy sa môžu v rámci vrstvy voľne pohybovať, ale iba zriedkavo opúšťajú túto vrstvu, preto je lipidová membrána dvojrozmerná tekutina. V bunkovej membráne nájdeme aj membránové bielkoviny, ktoré môžu mať rôzne funkcie: môžu vytvárať kanáliky, respektíve fungovať ako receptory, ktoré viažu signálové molekuly.

Chloroplasty sú dôležitými organelami rastlinnej bunky, uskutočňujú fotosyntézu. Ohraničuje ich dvojitá membrána, invaginácie vnútornej membrány vytvárajú tylakoidy. Tylakoidy obsahujú bielkovinové komplexy, ktoré sú dôležité pri fotosyntéze. Tylakoidy vytvárajú stĺpovité štruktúry tzv. graná.

Mitochondrie nájdeme v živočíšnej aj rastlinnej bunke. Nazývajú sa aj elektrárňami bunky, lebo počas katabolických procesov produkujú veľké množstvo ATP, ktoré zodpovedá za zásobovanie bunky energiou.

Pre živé organizmy je charakteristická bunková organizácia. Bunky sú základnými jednotkami života: prejavujú známky života, sú teda živými tvormi, avšak ani jedna časť z nich, ani jedna organela nie je schopná žiť osamote.

Súvisiace extra

Črievička končistá

Eukaryotické jednobunkové organizmy rozšírené v sladkých vodách.

Eugléna zelená (Euglena viridis)

Jednobunkovce schopné autotrófnej a heterotrófnej fotosyntézy žijúce v sladkých vodách.

Fotosyntéza

Rastliny sú schopné premeniť anorganické látky (oxid uhličitý a voda) do organického cukru.

Meňavka veľká

V sladkej vode žijúce heterotrofné jednobunkové organizmy, ktorých tvar sa neustále mení.

Stavba prokaryotických a eukaryotických buniek

Existujú dva základné typy buniek: prokaryotické a eukaryotické bunky.

Stupne organizácie pod jednotlivcom

Animácia ukazuje organizovanosť živých organizmov od jednotlivca cez tkanivá po stupeň buniek.

Usporiadanie genetického materiálu

Eukaryotické bunky s jadrami v priemere niekoľko mikrometrov môžu obsahovať takmer 2 metre DNA zvinutú viackrát.

Štruktúra bielkovín

Určuje ju geometrické usporiadanie polypetidového reťazca.

DNK

Je nosičom genetickej informácie v bunkách.

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je osobitný druh bunkového delenia.

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet chromozómov zostáva nezmenený.

Vegetatívne orgány rastlín

Orgány, ktoré rastlina potrebuje k svojmu prežitiu a vývoju.

Baktérie (pokročilý stupeň)

Baktérie sú jednobunkové organizmy bez jadra, ktoré dosahujú dĺžku iba niekoľkých mikrometrov.

Chlorofyl

Chlorofyl je zelené farbivo nájdené v rastlinách, ktoré hrá dôležitú úlohu pri fotosyntéze.

Obilniny

Obilniny patria k čeľadi lipnicovitých a pestujú ich pre zrná, ktoré majú význam vo výžive.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové membrány.

Celulóza (C₆H₁₀O₅)n

Je stavebným materiálom bunkových stien a vlákien rastlín.

Fotosyntéza (základy)

Rastliny sú schopné vytvoriť z anorganických látok (oxidu uhličitého a vody) organický cukor.

Kvet

Animácia prezentuje štruktúru typického kvetu.

Molekula tuku

Molekula tuku je tvorená jednou molekulou glycerinu a tromi molekulami mastných kyselin.

Olejová molekula

Sú to triglyceridy, ktoré obsahujú nenasýtené mastné kyseliny, sú kvapalné pri izbovej teplote.

Semená a klíčenie

Dvojklíčnolistové rastliny majú zárodok s dvoma klíčnymi listami, jednoklíčnolistové s jedným.

Spojivové tkanivo

K spojivovému tkanivu patria väzivá (zväčša mäkké), chrupavka (pružné a tuhé) a kosti (tvrdé).

Svalové tkanivo

V ľudskom tele sa nachádzajú tri typy svalového tkaniva: hladké, priečne pruhované a srdcové.

Porovnanie jedlých a jedovatých húb

Niektoré huby sú jedovaté a môžu byť smrteľné pre človeka, zatiaľ čo iné sú jedlé a často používané pri varení.

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky k produkcii viac vírusov.

Added to your cart.