Živočíšne a rastlinné bunky, bunkové organely

Eukaryotické bunky obsahujú množstvo organel.

Súvisiace extra

Vírusy

Vírusy sa skladajú z bielkoviny a DNA alebo RNA, ktoré preprogramujú infikované bunky...

Enzýmy

Enzýmy sú molekuly proteínu katalyzujúce biochemické reakcie. Ich aktivita môže byť...

Meióza

Naše pohlavné bunky sú haploidné bunky vyrobené z diploidných buniek meiózy čo je...

Mitóza

Mitóza je proces, pri ktorom sa eukaryotická bunka delí do dvoch buniek a počet...

Koenzým A

Koenzým je pri jednotlivých reakciách enzýmov, koenzym zabezbečujúci acetylové skupiny.

Transportné procesy

Táto animácia zobrazuje aktívne a pasívne transportné procesy prebiehajúce cez bunkové...

ADP, ATP

ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky.

Added to your cart.