Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď Mesiac prechádza tieňovým kužeľom Zeme.

Geografia

Kľúčové slová

Zatmenie Mesiaca, Mesiac, Kužeľ tieňa, polotieň, úplný tieň, spln, Lunation, synchrónne rotácie, obežná dráha Mesiaca, okružná lietadlo, Slnko, Zem, astronomický objekt, astronómia, zemepis

Súvisiace extra

Otázky

 • Aké je vzájomné usporiadanie astronomických objektov pri zatmení Mesiaca?
 • V akej fáze je Mesiac pri zatmení?
 • V ktorej časti dňa môžeme pozorovať zatmenie Mesiaca?
 • Zatmenie Mesiaca nastáva v prípade každého úplnku?
 • Koľkokrát do roka nastáva zatmenie Mesiaca?
 • Zhoduje sa obežná rovina Zeme a Mesiaca?
 • Je správne to tvrdenie, že Mesiac je v synchrónnej rotácii so Zemou?
 • Je správne to tvrdenie, že zo Zeme vidíme vždy tú istú stranu Mesiaca?
 • Je správne to tvrdenie, že zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď je Mesiac v obežnej rovine alebo blízko obežnej roviny Zeme?
 • Je správne to tvrdenie, že Mesiac má vlastné svetlo?
 • Je správne to tvrdenie, že zatmenie Mesiaca môže nastať nie len počas úplnku?
 • Kedy nastáva zatmenie Mesiaca?
 • Čo znamená, že Mesiac je v synchrónnej rotácii?
 • Za aký čas obehne Mesiac okolo Zeme?
 • Čo znamená úplný tieň?
 • Čo znamená polotieň?
 • Kedy nastáva úplné zatmenie Mesiaca?
 • Kedy nastáva čiastočné zatmenie Mesiaca?
 • Akú farbu má Mesiac pri úplnom zatmení?

Scénky

Poloha Slnka, Mesiaca a Zeme

 • Slnko
 • slnečné svetlo
 • Mesiac
 • Zem
 • obežná dráha Mesiaca - Mesiac obehne okolo Zeme po svojej eliptickej dráhe za 27,32 dní. Obežná doba a doba rotácie okolo vlastnej osi sa v prípade Mesiaca zhoduje, preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. To sa nazýva synchrónnou rotáciou.

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď tieň Zeme dopadne na Mesiac. V takomto prípade pri pohľade z Mesiaca Zem zakrýva Slnko. Tento úkaz možno sledovať iba vtedy, ak je Mesiac úplne osvietený (je vo fáze úplnku), a ak je Slnko, Zem a Mesiac v jednej priamke alebo takmer v jednej priamke.

Zatmenie Mesiaca možno sledovať z celej nočnej pologule Zeme. Môže to trvať aj 107 minút, avšak môže uplynúť aj 6 hodín, kým Mesiac prejde tieňovým kužeľom Zeme.

Tieňový kužeľ

 • slnečné svetlo
 • Slnko
 • Zem
 • Mesiac
 • obežná dráha Mesiaca - Mesiac obehne okolo Zeme po svojej eliptickej dráhe za 27,32 dní. Obežná doba a doba rotácie okolo vlastnej osi sa v prípade Mesiaca zhoduje, preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. To sa nazýva synchrónnou rotáciou.
 • polotieň - Časť slnečného svetla preniká do tejto oblasti.
 • úplný tieň - Oblasť, kde Zem úplne blokuje priame slnečné svetlo.

Zatmenie

 • slnečné svetlo
 • Slnko
 • Zem
 • Mesiac
 • obežná dráha Mesiaca - Mesiac obehne okolo Zeme po svojej eliptickej dráhe za 27,32 dní. Obežná doba a doba rotácie okolo vlastnej osi sa v prípade Mesiaca zhoduje, preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. To sa nazýva synchrónnou rotáciou.
 • polotieň - Časť slnečného svetla preniká do tejto oblasti.
 • úplný tieň - Oblasť, kde Zem úplne blokuje priame slnečné svetlo.

Animácia

 • slnečné svetlo
 • Mesiac
 • Slnko
 • Zem
 • obežná dráha Mesiaca - Mesiac obehne okolo Zeme po svojej eliptickej dráhe za 27,32 dní. Obežná doba a doba rotácie okolo vlastnej osi sa v prípade Mesiaca zhoduje, preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. To sa nazýva synchrónnou rotáciou.
 • polotieň - Časť slnečného svetla preniká do tejto oblasti.
 • úplný tieň - Oblasť, kde Zem úplne blokuje priame slnečné svetlo.
 • obežná rovina Mesiaca
 • obežná rovina Zeme
 • - Uhol uzatvorený obežnou rovinou Mesiaca a obežnou rovinou Zeme.

Obežné roviny

 • Zem
 • Mesiac
 • obežná rovina Mesiaca
 • obežná rovina Zeme
 • - Uhol uzatvorený obežnou rovinou Mesiaca a obežnou rovinou Zeme.

Rozprávanie

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď tieň Zeme dopadne na Mesiac. Pre presné pochopenie tohto javu si musíme najprv objasniť vzájomnú polohu Slnka, Zeme a Mesiaca.

Mesiac je spoločníkom Zeme a jej jediným prirodzeným satelitom. Mesiac obieha okolo Zeme po eliptickej dráhe, presnejšie okolo spoločného ťažiska Zeme a Mesiaca, ktoré sa nachádza vo vnútri Zeme. Mesiac obehne okolo Zeme za 27,3 dní. Obežná doba a doba rotácie okolo vlastnej osi sa v prípade Mesiaca zhoduje, preto vždy vidíme rovnakú stranu Mesiaca. To sa nazýva synchrónnou rotáciou.

Mesiac nemá vlastné svetlo: odráža svetlo Slnka. Zem blokuje slnečné svetlo, a preto sa za ňou vytvára tieň. Nakoľko Slnko je väčšie ako Zem, tieň Zeme sa skladá z dvoch častí v tvare kužeľa. Vnútorný kužeľ, tzv. umbra je oblasť úplného tieňa, kam nedopadá žiadne priame slnečné svetlo. Na rozdiel od toho vonkajšia časť zemského tieňa je oblasť, kde je slnečné svetlo blokované iba čiastočne. Táto časť je polotieň, tzv. penumbra.

Zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď tieň Zeme dopadne na Mesiac. V prípade zatmenia Mesiaca musia byť splnené dve podmienky. Po prvé Mesiac musí byť vzhľadom k Slnku za Zemou, čiže musí byť vo fáze splnu, lebo iba vtedy sa môže dostať do kužeľového tieňa. Druhou podmienkou je to, že Mesiac sa musí zdržiavať v obežnej rovine Zeme alebo v jej blízkosti. Nakoľko obežná rovina Mesiaca uzatvára s obežnou rovinou Zeme, t.j. eklipktikou 5° uhol, fázy mesačného splnu zvyčajne nastávajú vtedy, keď sa Mesiac nachádza nad alebo pod tieňom Zeme. To vysvetľuje, prečo sa zatmenie Mesiaca neodohrá pri každom splne, ale iba dvakrát až trikrát do roka.

Úplné zatmenie Mesiaca nastáva vtedy, keď celý Mesiac prechádza cez umbru, úplný tieň. Čiastočné zatmenie Mesiaca sa odohráva vtedy, keď cez umbru prechádza iba časť Mesiaca. V prípade tretieho typu zatmenia Mesiac prechádza cez polotieň, čo sa ťažko pozoruje voľným okom.
Úplné a čiastočné zatmenie Mesiaca možno sledovať z celej nočnej pologule Zeme. Môže to trvať aj 107 minút, avšak môže uplynúť aj 6 hodín, kým Mesiac prejde tieňom Zeme.

Mesiac sa úplne nevytratí z nočnej oblohy ani počas úplného zatmenia, zvyčajne sa javí ako tmavočervený. Je to spôsobené tým, že atmosféra Zeme láme slnečné svetlo a časť z neho odráža aj do tieňového kužeľa Zeme. Atmosféra pohlcuje menej červené svetlo s väčšou vlnovou dĺžkou, a preto sa na Mesiac premieta červené svetlo. Farba a tmavosť Mesiaca počas zatmenia závisí od atmosférických podmienok Zeme, ale občas aj od obsahu prachu v atmosfére.

Súvisiace extra

Vznik Zeme a Mesiaca

Táto animácia nám predstaví ako vznikli planéty Mesiac a Zem

Mesačné fázy

Počas obežnej dráhy sa viditeľnosť osvetlených častí Zeme neustále mení.

Mesiac

Mesiac je jediným satelitom Zeme.

Misia Apollo 15 (mesačné vozidlo)

Animácia zobrazuje dvojmiestne mesačné vozidlo, ktoré bolo použité počas misie Apollo 15.

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd hviezd, z ktorých jednou je Slnko.

Pristátie na Mesiaci: 20.júla 1969

Neil Armstrong, jeden z členov posádky Apolla-11 bol prvý človek, ktorý vkročil na Mesiac.

Radar (Zoltán Bay)

V roku 1946 maďarský vedec zachytil pomocou tohto zariadenia radarové ozveny z Mesiaca.

Vývoj slnečnej sústavy

Slnko a planéty vznikli asi pred 4,5 miliardami rokov zhlukovaním prachovej hmloviny.

Zatmenie Slnka

Keď sa Slnko, Mesiac a Zem stretnú v jednej priamke, Mesiac môže čiastočne alebo celkom zakryť Slnko.

Morské slapy

Jav morského prílivu a odlivu vzniká kvôli gravitačnej sile Mesiaca.

Added to your cart.