Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na povrch Zeme vo forme zrážok.

Súvisiace extra

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v...

The River System of the Amazon

A Föld legbővizűbb folyama, az Amazonas és vízgyűjtő területének a bemutatása.

Pôdne typy - Maďarsko (mapa)

Táto animácia nám zobrazí pôdne typy, ktoré nájdeme v Maďarsku.

Typy jazier

Na našej planéte sa vyskytujú rôzne formy stojatých vôd. Pozrime sa, do akých skupín ich môžeme...

Fjord

Fjord je dlhý a úzky morský záliv, ktorý vzniká v hornatých oblastiach v blízkostí morí...

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Vývoj jazier

Stojaté vody v priehlbinách zemského povrchu môžu vznikať pôsobením endogénnych a...

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického...

Added to your cart.