Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

The Equatorial Climate

Az egyenlítői éghajlat sajátosságainak bemutatása.

Vrása (stredný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách...

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Púšť

Tretina súše je pokrytá púšťou. Dnes sa stáva veľkým problémom dezertifikácia, ktorú nie je...

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického...

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich...

El Niño

Az El Niño jelensége szinte az egész Föld éghajlatára hatással van.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Added to your cart.