Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Vznik a fungovanie stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola a úlomkov, rovnako ako a láva.

Eratosthenes

Už v starovekom Egypte sa podarilo určiť obvod Zeme. Vzhľadom na vtedajšie podmienky bol tento...

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa...

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

The East African Rift

A Kelet-Afrikai Nagy Hasadékvölgy a kőzetlemezek mozgásának következményeként jött létre.

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za tak prirodzenú, že...

The Baikal fault line

A Bajkál-árok hasadékában találjuk Földünk legmélyebb tavát.

Added to your cart.