Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v atmosfére,...

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor,...

Tundra: ľadová pustatina lemovaná zeleňou

Skutočne je tundra taká chladná a spustnutá, ako si to predstavuje mnoho ľudí?

Vznik a fungovanie stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola a úlomkov, rovnako ako a láva.

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách vrásy.

Spraš

Spraš je nespevnená usadená hornina žltej farby, ktorá je tvorená hrubozrnnými časticami hornín.

Výnimočné atmosférické javy

Občas môžeme byť svedkami nádherných, nevšedných atmosférických javov. Zistime, ako tieto javy...

Added to your cart.