Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Snežná čiara

Po prekročení istej výšky sa sneh nikdy netopí, a to ani v lete.

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov, albedo zemského povrchu.

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Cyklóna a anticyklóna

Cyklóny sú veľké plochy cirkulujúceho vzduchu s mrakmi a zrážkami, ktoré sa vytvárajú v jeho...

Vznik a typy oblakov

Z odparujúcej vody sa tvoria oblaky, ktoré majú rôzny tvar a ktorých voda dopadá naspäť na...

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

Následná sopečná činnosť

Okolie driemajúcej alebo vyhasnutej sopky nemusí byť pokojné. Pozrime sa, ako vyzerá následná...

Mliečna cesta

Priemer našej galaxie je približne 100 tisíc svetelných rokov, obsahuje viac ako 100 miliárd...

Added to your cart.