Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Horninový cyklus

Vďaka exogénnym a endogénnym silám našej Zeme sú horniny v neustálom kolobehu....

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného...

Kolobeh vody (stredný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v...

Monzúnový veterný systém

Monzúnové vetry prinášajú v lete silné zrážky z mora na pevninu.

Zlom (základný)

Zlom vzniká pri uvoľnení postupne rastúceho napätia prepojovaním malých puklín a...

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa...

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Added to your cart.