Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Všeobecná cirkulácia atmosféry

Rozdiel medzi teplotou v polárnych a rovníkových oblastiach spôsobuje prúdenie v...

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Subtrópy

Subtrópy sa nachádzajú medzi tropickým a miernym pásmom, čiže na oboch hemisférach medzi 23.5° a...

Vrása (základný)

Bočná tlaková sila spôsobuje že sa na kameňoch tvoria záhyby. Týmto sa tvoria na horách...

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Sedimentárna hornina

Vedeli ste, že tri štvrtiny našej Zeme pokrývajú usadené horniny?

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Platňová tektonika

Platňová tektonika predstavuje takú teóriu, ktorá vysvetľuje pohyb platní.

Added to your cart.