Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Joviálne planéty

Štyri najkrajnejšie planéty (Jupiter, Saturn, Neptún a Urán) nemajú pevný povrch, preto ich...

Eolická reliéfotvorná činnosť na pobrežiach a v stepiach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní pobreží a stepí.

Zemetrasenie

Zemetrasenie je jedným z najničivejších prírodných javov Zeme.

Podpovrchová voda

Podpovrchovú vodu tvorí podzemná voda a zvodnence.

Pojmy fyzickej geografie

Táto animácia zobrazuje najdôležitejšie vlastnosti reliéfu, povrchových vôd a ich príslušné symboly.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor,...

Ako zanikajú jazerá

Jazerá nemajú dlhú životnosť z hľadiska geologického času.

Fronty

Fronty vznikajú vtedy, keď sa stretne studený a teplý vzduch.

Added to your cart.