Výšková pásmovitosť

V horách sa podnebie, pôda, flóra a fauna menia s nadmorskou výškou.

Súvisiace extra

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za tak prirodzenú, že...

Pôda

Pôda je najvrchnejšou, kyprou, úrodnou vrstvou zemskej kôry.

Kolobeh vody (základný)

Kolobeh vody zahŕňa procesy ako sú vyparovanie cez tvorbu oblakov kondenzáciu vody v nich...

Vápenec

Vápenec je usadenou horninou s vysokým obsahom uhličitanu vápenatého.

Mesiac

Aké tajomstvá ukrýva Mesiac? Ktorí ľudia sa dostali ako prví na Mesiac? Z tohto filmu sa to...

Eolická reliéfotvorná činnosť na púšťach

Vietor, ako vonkajšia sila, zohráva dôležitú úlohu pri formovaní púští.

Africká savana

Najväčšia súvislá savana sa nachádza v Afrike. Pokrýva približne tretinu kontinentu.

Ľadovec (základný)

Ľadovec je veľká skupina ľadu tvorená zo snehu a je v neustálom spomalenom pohybe.

Added to your cart.