Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Výroba cementu

Výroba cementu

Táto 3D scénka vám predstaví celý proces výroby cementu.

Geografia

Kľúčové slová

výroba cementu, cement, výroba, cementáreň, betón, spojivo, klinker, Znečistenie životného prostredia, Skleníkový efekt, Výstavba, vrstva hliny, vápenec, piesok, prach, oxid uhličitý, spoločnosť, Energia, priemysel, globálne otepľovanie, zemepis, technika

Súvisiace extra

Železiarsky priemysel(stredný)

Surové železo sa vyrába zo železnej rudy spracovaním vo vysokých peciach.

Povrchová baňa

Je opakom hlbinnej bane kde sú vrstvy pokrývajúce uhlie odstránené a ťaží sa na povrchu.

Tavenie hliníka

Tavenie hliníka je proces získavania hliníka z oxidu hlinitého elektrolýzou.

Výroba papiera

Výroba papiera má už dvetisícročnú minulosť.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Moderná kancelárska budova

Úspora energie a ochrana životného prostredia sú dôležitými faktormi pri návrhu moderných kancelárskych budov.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Dizajn a konštrukcia diaľnic

Na diaľnici sa môžete premávať na dvojprúdovej vozovke.

Opera v Sydney (1973)

Vzhľadom k svojej konštrukcii a umiestnení, opera austrálskeho mesta je jedným z najpozoruhodnejších operných domov na svete.

Berlínsky múr (1961-1989)

Múr je symbolom rozdelenia a útlaku, ktrorý rozdelil nielen mesto, ale aj rodiny.

Added to your cart.