Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Súvisiace extra

Rôzne skupiny kvádrov

Táto animácia prezentuje rôzne typy kvádrov prostredníctvom každodenných predmetov.

Konštrukcia rovnobežných priamok - I. riešenie

Zostrojme takú priamku g, ktorá je rovnobežná s priamkou e a prechádza bodom P.

Zrkadlový obraz úsečky určený osou

V rovine je daná os t a úsečka AB. Zostrojme zrkadlový obraz úsečky AB cez os t!

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s...

Kocka z kociek

Cvičenie o pravidelnom šesťstene postaveného z kociek pomáha prehĺbovať znalosti o kockách.

Sieť kvádra (cvičenia)

Táto animácia prezentuje rôzne siete kvádra a obsahuje hry.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Konštrukcia 45-stupňového uhla

Rozpolením 180-stupňového uhla vieme skonštruovať 90-stupňový uhol. Ak aj ten rozpolíme,...

Added to your cart.