Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Matematika

Kľúčové slová

hlasitosť, Povrch, obvod, plocha, Guľa, Ihlan, valec, sektor kruh, kruh, Trojuholník, obdĺžnik, štvorec, kužeľ, Kváder, obsah, plášť, Rovnobežník, vzorec, geometria, geometria priestoru, matematika

Súvisiace extra

Kváder

Kváder je mnohosten, ktorého steny tvorí šesť pravouhlých štvoruholníkov.

Guľa

Guľa je množina bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Kocka

Táto animácia prezentuje komponenty (vrcholy, hrany, strany) kocky jednej z Platónskych telies.

Kužeľovité telesá

Táto animácie prezentuje rôzne typy kužeľovitých telies a pyramíd.

Kužeľosečky

Kužeľosečka je rovinná krivka, ktorá vznikne prierezom rotačnej kužeľovej plochy s rovinou neprechádzajúcou jej vrcholom.

Objem a povrch (cvičenie)

Cvičenie o objeme a povrchu telesa zo "základnej kocky", rozvíjajú aj priestorové videnie.

Objem gule (Cavalieriho princíp)

Výpočítať objem gule je možné pomocou vhodného valca a kužeľa.

Objem gule (ukážka)

Súčet objemu "tetraéderov" udáva približný objem gule.

Platónské telesá

Táto animácia prezentuje päť pravidelných 3D (alebo Platónske) telies, z ktorých najznámejšia je kocka.

Pomer objemov podobných telies

Táto 3D scénka vám ukáže súvislosť medzi pomerom podobnosti a pomerom objemu geometrických telies.

Povrch gule (ukážka)

Povrch gule sa skladá z množiny bodov, ktoré sú všetky v rovnakej vzdialenosti od daného bodu v priestore.

Pravidelný štvorboký ihlan

Pravidelný štvorboký ihlan je priamy ihlan so štvorcovou podstavou.

Rôzne skupiny kvádrov

Táto animácia prezentuje rôzne typy kvádrov prostredníctvom každodenných predmetov.

Rotačné telesá

Rotačné teleso je teleso vytvorené rotáciou rovinnej oblasti obmedzenej uzavretou krivkou okolo pevnej priamky.

Sieť kocky (cvičenia)

Nie všetky siete skladajúce sa zo 6 zhodných štvorcov je možné poskladať do kocky.

Valcovité telesá

Táto animácia prezentuje rôzne typy valcovitých telies a ich bočné plochy.

Zoskupenie telies

Táto animácia prezentuje rôzne skupiny priestorových telies pomocou príkladov.

Added to your cart.