Výpočet obvodu, obsahu, povrchu a objemu

V animácii sa zoznámite so vzorcami na výpočet obvodu a obsahu rovinných útvarov, povrchu a objemu telies.

Súvisiace extra

Náhľady

Pomocu troch rôznych náhľadov môžeme jednoznačne určiť typ telesa.

Konštrukcia rovnobežných priamok - I. riešenie

Zostrojme takú priamku g, ktorá je rovnobežná s priamkou e a prechádza bodom P.

Aká súvislosť existuje medzi objemom ihlana so štvorcovou podstavou a objemom hranola?

V tomto pokuse dokážeme, že objem hranola je trojnásobkom objemu ihlana so štvorcovou podstavou.

Skladanie útvarov (jedna farba)

Zostavte 3D útvary z jednotlivých kociek prostredníctvom niekoľkých náhľadov.

Zaujímavé povrchy

Möbiov list a Kleinova fľaša majú špeciálne dvojrozmerné povrchy s jednou stranou.

Kde presne?

Hravým spôsobom sa naučíte, ako sa určuje miesto.

Konštrukcia osi uhla

V tomto videu zostrojíme os daného uhla alfa.

Konštrukcia 45-stupňového uhla

Rozpolením 180-stupňového uhla vieme skonštruovať 90-stupňový uhol. Ak aj ten rozpolíme,...

Added to your cart.