Vtákopysk divný

Cicavec s rysmi typickými pre plazy: znáša vajíčka a má kloaku.

Súvisiace extra

Lev

Lev je kráľom zvierat a je na vrchole potravinového reťazca savany.

Sladkovodné ryby

Početné množstvo sladkovodných rýb je veľmi populárnych ako jedlo.

Križiak obyčajný

Križiak obyčajný patrí medzi rozšírený druh pavúkov, na príklade ktorého spoznáme...

Ichtyosaurus

Je vyhynutý rod spodnojurského morského plaza, podobný delfínom. Je príkladom...

Pelikán ružový

Pelikán je prísne chráneným vtákom. Možno ho rozpoznať podľa hrdelného vaku.

Mexická redknee tarantula

Jeden z najznámejších druhov pavúkov, ktorý je často držaný v domácnosti. Jeho uhryznutie...

Čilský pavúk pustovník

Jedovaté uštipnutie čilského pavúka pustovníka znamená veľké ohrozenie pre ľudský organizmus.

Gorila

Najväčšia ľudoopica. Počas evolúcie sa človek oddelil od goríl približne pred 6 miliónmi rokov.

Added to your cart.