Váš nákupný košík je prázdny

Nákup

Kusy: 0

Spolu: 0,00

0

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Vozidlá šetrné k životnému prostrediu

Kombináciou benzínového a elektrického pohonu možno znížiť emisie.

Technológia

Kľúčové slová

hybrid, hybridné auto, elektrické auto, priateľský k životnému prostrediu, ochrana životného prostredia, emisie oxidu uhličitého-, hybridný pohon, Auto, Znečistenie ovzdušia, udržateľný rozvoj, Skleníkový efekt, zážihový motor, Elektromotor, globálne otepľovanie, palivo, elektrický, výfukových dym, pohon, motor, Vývoj, technika, doprava

Súvisiace extra

Elektromobil

Tesla Model S je jedným z prvých elektromobilov, ktoré sú vhodné aj na každodenné použitie.

Palivový článok

Palivový článok je šetrný k životnému prostrediu, premieňa priamo chemickú energiu paliva a okysličovadla na elektrickú energiu.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Elektrické motory

Elektrické motory sú prítomné v mnohých oblastiach nášho každodenného života. Spoznajme ich jednotlivé typy!

Konštrukcia osobného automobilu

Táto animácia vám ukáže vonkajšiu a vnútornú konštrukciu osobného automobilu.

Rimac Concept One

Prvý automobilový model chorvátskej spoločnosti Rimac Automobili je najrýchlejším elektromobilom na svete.

Vývoj automobilov

Animácia predstavuje vývoj automobilov od ich vzniku až po súčasnosť.

Znečisťovanie ovzdušia

Táto animácia vám predstaví hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia: priemysel, poľnohospodárstvo a mestá.

Štvortaktný Ottov motor

Táto animácia vám predstaví typ motora, ktorý sa najčastejšie používa v automobiloch.

Dieselový motor

Nemecký inžinier Rudolf Diesel patentoval dieselový motor v roku 1893.

Dvojtaktný motor

Dvojtaktný motor je piestový spaľovací motor pracujúci s dvojdobým pracovným obehom.

Ford Model T

Obľúbený model amerického automobilového závodu bol prvý sériovo vyrábaný automobil na svete.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Tepelná elektráreň (uhľovodíkové palivo)

Jedná sa o technologický celok, ktorý vyrába elektrickú energiu premenou z chemickej energie viazanej v palive prostredníctvom tepelnej energie.

Wankel motor

Wankelov motor je spaľovací motor s vnútorným spaľovaním s rotujúcim piestom.

Znečisťovanie životného prostredia

Znečisťovaním životného prostredia sa nazývajú škodlivé vplyvy ľudskej spoločnosti na životné prostredie.

Ako funguje diferenciál?

Diferenciál rozdeľuje hnaciu silu medzi hnanými kolesami auta a umožňuje to, aby sa v zákrute otáčali rôznou rýchlosťou.

Bezpečnostné vybavenie bicyklov

Pravidlá cestnej premávky sa netýkajú iba premávky, ale napríklad aj bezpečnostného vybavenia bicykla.

Bioplynová elektráreň

Bioplyn môže byť vyrobený z organického materiálu (hnoj, rastlinné odpady, organické odpady) pomocou baktérií. Bioplyn je zmes metánu a oxidu uhličitého;...

Cestná preprava, nákladné automobily

Ťažké nákladné automobily hrajú dôležitú úlohu v cestnej preprave.

Formula 1 (pretekárske auto)

Formula 1 je najvyššou kategóriou a najobľúbenejším druhom automobilových závodov.

Jadrová elektráreň

Jadrová elektráreň Paks produkuje 40% elektrickej energie v Maďarsku.

Metro

Najrýchlejší koľajový prostriedok mestskej hromadnej dopravy.

Motocykel

Táto animácia prezentuje konštrukciu a fungovanie motocyklov.

Povrchová elektrická doprava

Trolejbusy a električky sú prostriedky verejnej dopravy šetrné k životnému prostrediu.

Prevádzka ropných vrtov

Strojové zariadenie, ktoré čerpá ropu na povrch.

Prvý maďarský automobil (1904)

Maďarský inžinier János Csonka zostavil svoj ​​prvý automobil pre maďarské poštové služby.

Vývoj bicykla

Bicykel bol spočiatku nazývaný hračkou, ale v priebehu troch storočí prešiel výraznou technickou zmenou.

Ako to funguje? - Solárny panel, solárny termálny kolektor

Energiu zo slnečného žiarenia môžeme využiť pomocou solárnych panelov a solárnych termálnych kolektrov.

Autobus

Autobusy hrajú dôležitú úlohu vo verejnej doprave.

Geotermálna elektráreň

Geotermálne elektrárne premieňajú energiu horúcej, vysokotlakovej vody nájdenej v hlbších vrstvách Zeme na elektrinu.

Satelitná navigácia(GPS)

Globálny Polohový Systém sa skladá z 24 družíc, ale iba 4 musia byť viditeľné pre polohovanie.

Solárna elektráreň

Solárne elektrárne premieňajú slnečnú energiu na elektrinu.

Veterná elektráreň

Veterné elektrárne premieňajú kinetickú energiu vetra na elektrickú energiu.

Added to your cart.