Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Cesta bauxitu

Bauxit je surovinou, z ktorej sa vyrába hliník. V tomto videu sa dozviete, ako z tejto červenej...

Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov, albedo zemského povrchu.

Subtrópy

Subtrópy sa nachádzajú medzi tropickým a miernym pásmom, čiže na oboch hemisférach medzi 23.5° a...

Činnosť ľadovcov

Ľadovec je masa ľadu, ktorá sa sústavne a pomaly posúva dole svahom.

Stredozemné podnebie

Stredozemné podnebie charakterizuje horúce, suché leto a mierna zima.

Tvorba hmly

Hmlou nazývame tvorbu oblakov v blízkosti zemského povrchu. Existujú na Zemi také miesta, ktoré...

Gejzír

Gejzír je prameň charakterizovaný prerušovaným vypúšťaním vody a pary.

Added to your cart.