Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Tornádo

Tornáda majú krátku životnosť, ale o to väčšiu silu, ktorá dokáže spôsobiť obrovské škody.

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Gregoriánsky kalendár

Vytvorili ho pred takmer 500 rokmi úpravou juliánskeho kalendára. Dnes je v najväčšej miere...

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Faktory otepľovania

Mieru otepľovania ovplyvňuje slnečné žiarenie, uhol sklonu slnečných lúčov, albedo zemského povrchu.

Skleníkový efekt

Ľudská činnosť zvyšuje skleníkový efekt a vedie ku globálnemu otepľovaniu.

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Pobrežná abrázia

Vlnobitie vyvíja na jednotlivých častiach pobrežia obrovský ničivý účinok. Pozrime sa, ako...

Added to your cart.