Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Subtrópy

Subtrópy sa nachádzajú medzi tropickým a miernym pásmom, čiže na oboch hemisférach medzi 23.5° a...

Kolobeh dusíka

Atmosférický dusík je viazaný baktériami a živé organizmy sú schopné ho prijať vo forme...

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový vietor,...

Obeh fosforu

Fosfor je dôležitým prvkom pre živé organizmy, ktorý je na Zemi v neustálom obehu.

Pôdne typy (pôdne profily)

Táto animácia prezentuje rôzne pôdne typy.

Slnečné žiarenie

Slnečné žiarenie sa nerušene šíri vo vesmíre, ale kým dorazí na zemský povrch, môže naraziť na...

Mesiac

Aké tajomstvá ukrýva Mesiac? Ktorí ľudia sa dostali ako prví na Mesiac? Z tohto filmu sa to...

El Niño

Prírodný úkaz vyskytujúci sa v tropických oblastiach Tichého oceána, opakujúci sa...

Added to your cart.