Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Kolobeh kyslíka

Kyslík je nevyhnutným životným prvkom pre väčšinu organizmov. Na Zemi je v neustálom...

Morské slapy

Vzostup a pokles morskej hladiny v dôsledku gravitačnej sily Mesiaca.

Podnebné pásma

Zem je rozdelená na geografické, podnebné a vegetačné pásma.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

Zemný plyn a ropa

Zemný plyn a ropa sú v súčasnosti dôležitými zdrojmi energie a surovinami.

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického...

Added to your cart.