Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Hlbokomorské hydrotermálne prieduchy

Pri stredooceánskych chrbtoch, z prasklín na dne mora vyviera geotermicky zohriata voda.

Zaľadnenie

Posledná doba ľadová sa skončila približne pred 13 tisíc rokmi.

Sopečná činnosť

Počas sopečnej činnosti magma vystupuje zo zemskej kôry na povrch.

Pobrežný vietor

Pobrežný vietor vzniká kvôli tomu, že sa pevnina a more nezohrieva v rovnakej miere.

The lungs of the Earth Tropical Rainforests

A trópusi esőerdőkre bolygónk légkörének védelme miatt is vigyáznunk kell.

Ozónová vrstva

Ozónová vrstva filtruje nebezpečné UV žiarenie preto je nevyhnutná pre život na Zemi.

Atmosféra

Na našej planéte sme všade obklopení atmosférou. Jej prítomnosť považujeme za tak prirodzenú, že...

Africká savana

Najväčšia súvislá savana na svete sa nachádza v Afrike. Pokrýva približne tretinu kontinentu.

Added to your cart.