Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Vznik a fungovanie stratovulkánu

Stratovulkán sa skladá z vrstiev sopečného popola a úlomkov, rovnako ako a láva.

Vodné toky

Ľudia vždy radi osídľovali okolie riek. Aké má výhody a nevýhody život v blízkosti riek?

Znečisťovanie prírodných vôd

Voda je jedným z najdôležitejších prírodných zdrojov, ktorý musíme ochraňovať vo zvýšenej miere.

Nerasty

Horniny pozostávajú z nerastov, ktoré sa v prírode nachádzajú aj v čistej forme.

Cunami

Vlny cunami sú veľmi vysoké vlny s obrovskou ničivou silou.

Proces tvorby uhlia

Nasledujúci film vám ukáže jednotlivé etapy tvorby uhlia.

Horské podnebné pásmo

Určujúcim faktorom horského podnebného pásma je nadmorská výška.

Magnetické pole Zeme

Južné a severné magnetické pole Zeme sa nachádza blízko severného a južného geografického pólu.

Added to your cart.