Vodopád

Vodopády vznikajú tam, kde vodný tok prepadá cez strmý zlom koryta rieky.

Súvisiace extra

Vrstvy oceánov

Hĺbka vody ovplyvňuje fyzikálne vlastnosti, flóru a faunu oceánu.

Spraš

Spraš je nespevnená usadená hornina žltej farby, ktorá je tvorená hrubozrnnými...

Snežná čiara

Po prekročení istej výšky sa sneh nikdy netopí, a to ani v lete.

Miestne vetry

Medzi najdôležitejšie miestne vetry patria bríza, föhn, bóra, horský a dolinový...

Krasová oblasť (základný)

V krasových oblastiach sa vytvárajú krasové formy medzi ktoré patria doliny, kvaple.

Podnebie tajgy

Jedno z najextrémnejších podnebí na Zemi, ktoré sa sformovalo iba na severnej...

Tektonické platne

Tektonické platne sa môžu pohybovať vzájomne voči sebe.

Rieky a formovanie zemského povrchu

Rieky majú dôležitú úlohu pri formovaní zemského povrchu: spôsobujú eróziu, odplavujú...

Added to your cart.